Aktualności

Keratektomia refrakcyjna z wytworzeniem płatka nabłonka rogówki

Keratektomia refrakcyjna z wytworzeniem płatka nabłonka rogówki

Odsłonięcie zrębu rogówki przez wytworzenie umocowanego płatka jej nabłonka jest bezpieczną techniką operacyjną. W porównaniu z usunięciem nabłonka metodą ablacji chemicznej, pozwala ona na szybszą rehabilitację wzrokową oraz rzadziej skutkuje przymgleniem rogówki.

W Polsce jest zbyt mało lekarzy rodzinnych i ortodontów

W Polsce jest zbyt mało lekarzy rodzinnych i ortodontów

Zdaniem wiceministra zdrowia Andrzeja Rysia w niektórych dziedzinach medycyny liczba specjalistów przekracza kilkakrotnie normy europejskie, w innych zaś występuje ich brak. Zdecydowanie dużo mamy internistów, największy zaś niedobór w medycynie rodzinnej i ortodoncji.

Prób aobciążeniowa z dobutaminą

Prób aobciążeniowa z dobutaminą

Różnice w odpowiedzi inotropowej mięśnia sercowego u chorych na chorobę niedokrwienną serca i zdrowych osób w czasie obciążeniowego badania echokardiograficznego z dobutaminą

Apel o powiatowych koronerów

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do starostów i prezydentów miast o powoływanie powiatowych koronerów lub umowy na świadczenie tego rodzaju usług.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 546 comment 16

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?