Aktualności

Wyniki badań doświadczalnych nad statynami

Wyniki badań doświadczalnych nad statynami

Statyny korygują dysfunkcję śródbłonka naczyniowego przez zmniejszenie produkcji reaktywnych pochodnych tlenu u osobników z prawidłowym stężeniem cholesterolu - wyniki badań doświadczalnych.

Wyniki badania ISAR-3

Wyniki badania ISAR-3

Ocena wpływu leczenia zakażenia przez Chlamydia pneumoniae na rozwój neointimy u chorych po angioplastyce wieńcowej z użyciem stentu - wyniki badania ISAR-3.

Zbulwersowani lekarze

Zbulwersowani lekarze

Podlaska Regionalna Kasa Chorych zaproponowała podwyższenie stawek kontraktów dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i dla pielęgniarek POZ.

Wyniki badania LIPID

Wyniki badania LIPID

Ocena ryzyka wystąpienia zgonu lub zawału serca u chorych po ostrych epizodach wieńcowych - wyniki badania LIPID.

Mobbing w klinice okulistyki?

Kilkunastu lekarzy z Kliniki Okulistyki w szpitalu przy ul. Szopena w Rzeszowie podpisało się pod listem, który wysłali m.in. do dyrektora placówki, marszałka województwa, posłów. Apelują o odsunięcie dr Anety Lewickiej-Chomont ze stanowiska kierownika kliniki. Zarzucają jej m.in. mobbing, nieprawidłowości w szkoleniu rezydentów, zatrzymanie w rozwoju umiejętności personelu medycznego. Ona odpowiada, że to oszczerstwa.

Lekarze i alkohol

Lekarze i alkohol

poll 874 comment 8

Czy nadużywanie alkoholu jest poważnym problemem wśród Twoich koleżanek i kolegów lekarzy?