Aktualności

Dni Wiedzy o Udarze Mózgu

Dni Wiedzy o Udarze Mózgu

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu, Krajowy Konsultant w dziedzinie Neurologii oraz Polskie Stowarzyszenie Udaru Mózgu organizują w drugiej połowie czerwca akcję informacyjną pt. "Dni Wiedzy o Udarze Mózgu".

Powielane publikacje chirurgiczne - szczyt góry lodowej

Powielane publikacje chirurgiczne - szczyt góry lodowej

Zbyteczne publikacje w piśmiennictwie chirurgicznym pojawiają się jako równocześnie drukowane w różnych pismach doniesienia tych samych autorów, duplikaty badań wcześniejszych lub też kombinacje kilku poprzednich doniesień oraz połączenia doniesień częściowych w jedno.

Realizacja ustawy "203" w Podkarpackiej RKCh

Realizacja ustawy "203" w Podkarpackiej RKCh

Podkarpacka Regionalna Kasa Chorych jako pierwsza w Polsce rozpoczęła renegocjacje kontraktów ze świadczeniodawcami w związku z podwyżką składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Projekt nowelizacji ustawy o ZOZ-ach

Projekt nowelizacji ustawy o ZOZ-ach

Komitet Społeczny Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów projekt jej negatywnego stanowiska wobec projektu nowelizacji ustawy o ZOZ-ach.

Lekarze rodzinni w ogniu krytyki

Pacjenci są oburzeni postawą lekarzy rodzinnych wobec epidemii Covid-19. „Słyszę, że jestem leniem i tchórzem. To mnie obraża” – odpowiada lekarz rodzinny z Łodzi.

Lekarze i alkohol

Lekarze i alkohol

poll 622 comment 6

Czy nadużywanie alkoholu jest poważnym problemem wśród Twoich koleżanek i kolegów lekarzy?