Aktualności

Różnice zależne od płci w zakresie 2-letniej umieralności po hospitalizacji z powodu zawału serca

Różnice zależne od płci w zakresie 2-letniej umieralności po hospitalizacji z powodu zawału serca

Różnice zależne od płci w zakresie 2-letniej umieralności po hospitalizacji z powodu zawału serca Panuje przekonanie, że na umieralność szpitalną z powodu zawału serca wpływa płeć i wiek chorego. Wyniki badań wskazują, że u młodych kobiet umieralność jest większa niż u mężczyzn. Do tej pory nie prowadzono badań dotyczących umieralności w tej grupie chorych po wypisie ze szpitala.

Od 7 lutego działa krajowy system informowania o produktach niebezpiecznych

Od 7 lutego działa krajowy system informowania o produktach niebezpiecznych

Wczoraj weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2000 r., które określa szczegółowe zasady organizacji i działania systemu. Precyzuje zasady przekazywania danych do systemu oraz określa sposób zarządzania nim. Organem sprawującym nadzór nad funkcjonowaniem systemu jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Występowanie chorób układu krążenia i umieralność u starszych osób, u których ultrasonograficznie wykryto mały tętniak aorty brzusznej

Występowanie chorób układu krążenia i umieralność u starszych osób, u których ultrasonograficznie wykryto mały tętniak aorty brzusznej

comment 1

Występowanie chorób układu krążenia i umieralność u starszych osób, u których ultrasonograficznie wykryto mały tętniak aorty brzusznej U osób z tętniakiem aorty brzusznej stwierdza się więcej czynników ryzyka i klinicznych objawów chorób układu krążenia. Nie wiadomo czy te czynniki odpowiadają za zwiększoną umieralność u chorych z tętniakiem aorty brzusznej.

Wpływ angiogenezy na rozwój raka wątrobowokomórkowego

Wpływ angiogenezy na rozwój raka wątrobowokomórkowego

Naczyniowy śródbłonkowy czynnik wzrostu (vascular endothelial growth factor - VEGF) wywiera duży wpływ na angiogenezę i postęp choroby nowotworowej. Jak udowodniono, wysoki poziom VEGF jest bezpośrednio związany ze wzrostem różnych typów raka oraz przerzutami nowotworowymi. Zależności te u chorych na raka wątrobowokomórkowego są nadal niejasne.

Zastosowanie enalaprilu w leczeniu chorych z prawidłową czynnością lewej komory serca, otrzymujących optymalną dawkę beta-blokerów, zmniejsza wywołane wysiłkiem niedokrwienie mięśnia sercowego

Zastosowanie enalaprilu w leczeniu chorych z prawidłową czynnością lewej komory serca, otrzymujących optymalną dawkę beta-blokerów, zmniejsza wywołane wysiłkiem niedokrwienie mięśnia sercowego

Zastosowanie enalaprilu w leczeniu chorych z prawidłową czynnością lewej komory serca, otrzymujących optymalną dawkę beta-blokerów, zmniejsza wywołane wysiłkiem niedokrwienie mięśnia sercowego Chociaż wykazano, że inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę zmniejszają częstość epizodów niedokrwiennych po zawale serca, to jednak znanych jest niewiele badań wskazujących na ich bezpośrednie działanie zmniejszające niedokrwienie u chorych na chorobę wieńcową.

Stowarzyszenie 'Lekarze bez Granic' będzie dostarczać leki używane w terapii przeciw AIDS za mniej niż 1 dolar dziennie

Stowarzyszenie 'Lekarze bez Granic' będzie dostarczać leki używane w terapii przeciw AIDS za mniej niż 1 dolar dziennie

Stowarzyszenie 'Lekarze bez Granic' będzie dostarczać leki używane w terapii przeciw AIDS za mniej niż 1 dolar dziennieStowarzyszenie podało do wiadomości, że indyjski producent leków generycznych, firma Cipla, zgodziła się dostarczać leki niezbędne w terapii AIDS, której koszty określono na 350 dolarów rocznie. Rządy innych państw również będą mogły zakupić tę terapię - w cenie 600 dolarów.

Leczenie zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych u kobiet w ciąży.

Leczenie zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych u kobiet w ciąży.

Wybór optymalnego leczenia zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych u kobiet w ciąży budzi wciąż wiele kontrowersji. Leki będące antagonistami witaminy K są w czasie ciąży przeciwwskazane. Uszkodzenia płodowe (mikrocefalia, zanik nerwu wzrokowego, hipoplazja nosa, chondrodystrophia punctata) występują szczególnie często po warfarynie (płodowy zespół warfarynowy). Heparyna nie przechodzi co prawda przez barierę łożyskową ale jej długotrwałe stosowanie może okazać się niepraktyczne i wiązać się z takimi objawami ubocznymi jak wypadanie włosów, osteoporoza, krwawienia i małopłytkowość.

Fundacja Przyjaciół Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej w Warszawie zorganizowała internetową aukcję na rzecz chorych dzieci

Fundacja Przyjaciół Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej w Warszawie zorganizowała internetową aukcję na rzecz chorych dzieci

Fundacja Przyjaciół Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej w Warszawie zorganizowała internetową aukcję na rzecz chorych dzieci Od 5 lutego w Internecie (www.aukcja.com) prowadzona jest aukcja 'Albumów Milenijnych'. Całkowity dochód z tego charytatywnego przedsięwzięcia zostanie przeznaczony na modernizację oddziału kardiologii, kardiochirurgii dziecięcej oraz utworzenie oddziału ogólnopediatrycznego w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Litewskiej w Warszawie - powiedział MAI Adam Jelonek z Fundacji.

Udostępniono wykaz ośrodków akademickich, w których odbędą się egzaminy specjalizacyjne II stopnia

Udostępniono wykaz ośrodków akademickich, w których odbędą się egzaminy specjalizacyjne II stopnia

5 lutego odbyło się komisyjne losowanie miejsc - ośrodków akademickich, w których będą przeprowadzane egzaminy na II stopień specjalizacji w dziedzinach: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii oraz położnictwa i ginekologii podczas najbliższej, wiosennej sesji egzaminacyjnej - poinformował Departament Nauki i Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia.

Rząd przyjął projekt ustawy o urzędzie Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Produktów Leczniczych i Biobójczych

Rząd przyjął projekt ustawy o urzędzie Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Produktów Leczniczych i Biobójczych

Rząd przyjął projekt ustawy o urzędzie Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Produktów Leczniczych i Biobójczych Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy regulującej zasady nadzoru nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz bezpieczeństwem ich eksploatacji.

Pielęgniarki oczekują na rozmowy w sprawie podwyżek

Pielęgniarki oczekują na rozmowy w sprawie podwyżek

Kilka dni temu Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych wystosował pismo do premiera Jerzego Buzka oraz ministra zdrowia Grzegorza Opali z prośbą o podjęcie rozmów na temat podwyżek płac dla tej grupy zawodowej.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1943 comment 36

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?

Żywienie późnych wcześniaków

Celem żywienie wcześniaków jest dostarczenie składników potrzebnych do osiągnięcia tempa wzrastania porównywalnego do płodu w takim samym wieku ciążowym, wzrost beztłuszczowej masy ciała, uzyskanie proporcjonalnego zwiększania się masy ciała i długości oraz utrzymanie prawidłowego stężenia składników odżywczych we krwi i w tkankach.

Serwis esculap.com korzysta z plików cookies. Zawarte w nich dane osobowe przetwarzane są przez IQVIA Technology Solution sp.z o.o. i spółki powiązane w celach analitycznych i promocyjno-marketingowych pozwalających na poprawę jakości funkcjonowania serwisu i jakości świadczonych usług. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności