Aktualności

Kasy chorych nie mają prawa do akt osobowych świadczeniodawców

Kasy chorych nie mają prawa do akt osobowych świadczeniodawców

W związku z powtarzającymi się przypadkami żądania przez kasy chorych udostępniania im akt osobowych pracowników zatrudnianych przez świdaczeniodawców naczelny inspektor danych osobowych Ewa Kulesza wystąpiła w tej sprawie do Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Profesor Antoni Dziatkowiak na emeryturze

Profesor Antoni Dziatkowiak na emeryturze

comment 1

W poniedziałek 22 października w czasie uroczystej sesji Rady Instytutu Kardiologii CMUJ w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II prof. Antoni Dziatkowiak przekazał obowiązki swoim następcom.

Dobrze być pracownikiem Kasy

Dobrze być pracownikiem Kasy

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w wielu Kasach Chorych stosowane są niejasne kryteria wynagradzania pracowników, wymaganych kwalifikacji oraz kształtowania struktury zatrudnienia.

Zmiany w UNUZ i Ministerstwie Zdrowia

Zmiany w UNUZ i Ministerstwie Zdrowia

Prezes Rady Ministrów Leszek Miller odwołał sekretarza i czterech podsekretarzy stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz powołał nowego prezesa UNUZ-u.

Uczelnie medyczne mogą zakładać własne ZOZ-y

Uczelnie medyczne mogą zakładać własne ZOZ-y

Weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2001 roku nowelizująca ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o szkolnictwie wyższym. Modyfikuje ona zasady działania placówek klinicznych prowadzonych przez akademie medyczne i wydziały medyczne uniwersytetów.

Głupi żart czy wąglik?

Głupi żart czy wąglik?

W korespondencji do Kancelarii Premiera znaleziono przesyłkę z niezidentyfikowanym proszkiem.

Milion kart na Śląsku

Milion kart na Śląsku

comment 1

Śląska Kasa Chorych przekazała już 1 milion kart ubezpieczenia zdrowotnego lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej.

Finansowanie procedur przez Zachodniopomorską RKCh

Finansowanie procedur przez Zachodniopomorską RKCh

Pół roku finansowania procedur przez Zachodniopomorską Regionalną Kasę Chorych wystarczyło, by liczba hospitalizacji wyraźnie wzrosła, łóżka były lepiej wykorzystywane, a pacjent szybciej wychodził do domu.

Ustawa "203" zaskarżona

Ustawa "203" zaskarżona

Federacja Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej RP i Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zaskarżyły wspólnie do Trybunału Konstytucyjnego ustawę dotyczącą kształtowania płac w ochronie zdrowia, która miała zagwarantować podwyżkę w wysokości 203 zł.

Plan likwidacji kas chorych to plan destrukcji

Plan likwidacji kas chorych to plan destrukcji

Podczas konferencji prasowej, przewodniczący Rady Dyrektorów Kas Chorych przedstawił stanowisko Rady na temat finansowania przez kasy chorych świadczeń zdrowotnych związanych z ratownictwem medycznym i zapowiedzi zamrożenia składki na ubezpieczenie zdrowotne na poziomie z bieżącego roku.

Jak zawał to tylko w Wielkopolsce

Jak zawał to tylko w Wielkopolsce

Od 15 października br. Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych rozpoczęła finansowanie programu leczenia zawałów serca.

Odpady z przychodni na śmietniku: strzykawkami pokłuły się dzieci

Na jednym z bydgoskich śmietników bawiące się w chowanego dzieci znalazły porzucone zużyte strzykawki. Troje z nich się nimi ukłuło, w wyniku czego trafiły do szpitala. Śledczy badają sprawę, a sanepid przypomina, że odpady medyczne muszą być utylizowane w procesie spalania.

Lekarze: Polska to chory kraj!

Polska to chory kraj, ale razem możemy go uleczyć – przekonują medycy, którzy ogłosili Narodowy Kryzys Zdrowia. Domagają się m.in. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia i określenia maksymalnego czasu oczekiwania na pomoc medyczną – zachęcają do podpisywania ich manifestu.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 730 comment 20

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?