Aktualności

Nowe konkursy ofert w Świętokrzyskiej RKCh

Nowe konkursy ofert w Świętokrzyskiej RKCh

Świętokrzyska Regionalna Kasa Chorych poinformowała o ogłoszeniu uzupełniającego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na 2002 r.

UE przeciwko stomatologom

UE przeciwko stomatologom

comment 3

Komisja Europejska podczas spotkania z przedstawicielami Polski wyraziła swoją obawę przed uznaniem dyplomów polskich lekarzy stomatologów.

Minister tłumaczy

Minister tłumaczy

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, minister zdrowia Mariusz Łapiński spotkał się z dyrektorami kas chorych, aby osobiście przedstawić im swoje oczekiwania na temat współpracy i omówić sytuację w ochronie zdrowia.

Konkurs w zakresie POZ w Lubelskiej KCh

Konkurs w zakresie POZ w Lubelskiej KCh

Lubelska Regionalna Kasa Chorych wydała komunikat w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w 2002 roku.

Nowy konkurs w Kujawsko-Pomorskiej RKCh

Nowy konkurs w Kujawsko-Pomorskiej RKCh

Kujawsko-Pomorska RKCh poinformowała o ogłoszeniu uzupełniającego konkursu ofert na zawieranie przez Kasę umów o udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Wielka Akcja Pozyskiwania Dawców

Wielka Akcja Pozyskiwania Dawców

W dniach 14-15 listopada br. w szesnastu laboratoriach w różnych regionach kraju można było oddać do badania krew i jednocześnie zostać potencjalnym dawcą szpiku.

Egzaminy bez zmian

Egzaminy bez zmian

Prorektorzy 12 uczelni medycznych ustalili, że egzaminy wstępne na akademie medyczne odbędą się według dotychczasowych zasad.

Projekt zmian w ustawie o zawodzie psychologa

Projekt zmian w ustawie o zawodzie psychologa

Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Przygotowania do LEP-u

Przygotowania do LEP-u

comment 30

Centrum Egzaminów Medycznych przygotowuje państwowy egzamin lekarski.

Konsultant urzędnikiem?

Konsultant urzędnikiem?

Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w rozporządzeniu dotyczącym konsultantów krajowych.

Śląskie Towarzystwo Psychiatryczne popiera protest biegłych

Śląskie Towarzystwo Psychiatryczne popiera protest biegłych

comment 3

Zarząd Oddziału Śląskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wystosował list do Prokuratury Okręgowej w Katowicach z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie protestu lekarzy psychiatrów spowodowanego brakiem lub znacznym opóźnianiem wypłat wynagrodzeń za sporządzane dla potrzeb prokuratury opinie.

"Zaoszczędzimy" 778 mln na zdrowiu

"Zaoszczędzimy" 778 mln na zdrowiu

comment 1

Rząd przyjął projekt nowelizacji aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia. Zakłada on odsunięcie realizacji ustawy o Ratownictwie Medycznym i przepisów wprowadzających Prawo Farmaceutyczne.

Sprowadzanie leków z zagranicy

Sprowadzanie leków z zagranicy

comment 1

Od 15 listopada br. obowiązują niektóre przepisy Prawa farmaceutycznego dotyczące sprowadzania z zagranicy leków niedopuszczonych do obrotu w Polsce w zwykłym trybie.

Sympozjum "Profilaktyka i Zwalczanie Zakażeń Szpitalnych"

Sympozjum "Profilaktyka i Zwalczanie Zakażeń Szpitalnych"

W dniach 14 - 16 listopada 2001 w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbywa się VI Ogólnopolskie Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej zatytułowane "Profilaktyka i Zwalczanie Zakażeń Szpitalnych".

Program Budowy Polskiego Sztucznego Serca

Program Budowy Polskiego Sztucznego Serca

W Warszawie odbyła się konferencja prasowa Funduszu Rozwoju Kardiochirurgii we Wrocławiu oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu prezentująca Program Budowy Polskiego Sztucznego Serca.

Nadwyżki na podwyżki

Nadwyżki na podwyżki

comment 2

UNUZ zalecił kasom chorych przeznaczenie wolnych środków finansowych na zakup świadczeń zdrowotnych.

Możliwa podwyżka OC dla lekarzy

Możliwa podwyżka OC dla lekarzy

comment 2

Towarzystwa ubezpieczeniowe, które wypłacają coraz więcej odszkodowań, liczą się z możliwością podniesienia rocznej składki na ubezpieczenie OC lekarzy i ZOZ-ów.

„Sercowe” problemy znanego kardiologa

Szef Klinicznego Centrum Kardiologii w gdańskim Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i poseł PIS Grzegorz Raczak zgłosił prokuraturze, że szantażuje go kobieta, która miała świadczyć mu usługi seksualne. Według niepotwierdzonych informacji została ona już zatrzymana.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 866 comment 21

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?