Aktualności

Vita-bus nie dla chorych z 17B

Vita-bus nie dla chorych z 17B

comment 2

W trasę zdrowia po Polsce Południowej już jutro wyruszy Vita-bus. Celem akcji jest rozpowszechnianie wśród Polaków zdrowego trybu życia, szerzenie wiedzy o nowościach w dziedzinie badań profilaktycznych.

Dolnośląska RKCh postąpiła niezgodnie z przepisami

Dolnośląska RKCh postąpiła niezgodnie z przepisami

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Dolnośląskiej RKCh, która kwestionowała decyzje Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych zarzucającego jej postąpienie niezgodnie z przepisami przy rozporządzaniu funduszem rezerwowym.

Coraz starsi

Coraz starsi

Wykształcenie i dochody ludzi w podeszłym wieku najsilniej wpływają na pozytywną ocenę swojego stanu zdrowia. Wyniki badania przeprowadzonego w 200 roku na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych bardzo dobitnie ukazują silne społeczne zróżnicowanie stanu zdrowia starszych osób.

Quo Vadis, polska chirurgio?

Quo Vadis, polska chirurgio?

Za dwa dni rozpoczyna się 60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Patronat nad kongresem objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Kolejne Polfy do prywatyzacji

Kolejne Polfy do prywatyzacji

Umowa sprzedaży Polfy Lublin powinna zostać podpisana w przyszłym tygodniu, a jeszcze w tym mieiącu ma zostać podjęta decyzja o sposobie prywatyzacji Polfy Pabianice.

Ustawa o prawie farmaceutycznym uzyskała ostateczny kształt

Ustawa o prawie farmaceutycznym uzyskała ostateczny kształt

Posłowie uchwalili 6 września ustawę Prawo farmaceutyczne, przepisy wprowadzające ustawę Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biotwórczych.

Poparcie dla inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka

Poparcie dla inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Krzysztof Madej poparł inicjatywę rzecznika praw dziecka Pawła Jarosa, dotyczącą zapewnienia dzieciom przebywającym w szpitalu obecności i opieki rodziców.

Apel Stowarzyszenia Właścicieli Aptek

Apel Stowarzyszenia Właścicieli Aptek

SWA przekazało do Senatu RP protest przeciwko wybranym zapisom ustawy "Prawo farmaceutyczne", widząc w niej zagrożenie dla często podstawowego źródła utrzymania właścicieli aptek.

Apel o powiatowych koronerów

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do starostów i prezydentów miast o powoływanie powiatowych koronerów lub umowy na świadczenie tego rodzaju usług.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 547 comment 16

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?