Aktualności

Biegiem do UE

Biegiem do UE

Rząd podsumował realizację harmonogramu przyjmowania projektów ustaw dostosowujących prawo polskie do prawa Unii Europejskiej.

Jesteśmy pierwsi w Europie

Jesteśmy pierwsi w Europie

Pierwszą w Europie operację rekonstrukcji pochwy przy użyciu metody laparoskopowej wykonano właśnie w Krakowie.

Kontyngenty ustalone

Kontyngenty ustalone

Ustalono kontyngenty taryfowe na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

Leki z darów

Leki z darów

Nie będzie zakazu sprowadzania leków w formie darów.

Pieniądze pozostaną w Agencji

Pieniądze pozostaną w Agencji

Prezydent RP podpisał ustawę budżetową, w której odrzucono propozycję przesunięcia części pieniędzy z Agencji Rynku Rolnego na wysokospecjalistyczne procedury medyczne.

Zbadać psyche sędziego

Zbadać psyche sędziego

Lekarze przeprowadzający badania kandydatów do objęcia urzędu sędziego muszą mieć specjalne uprawnienia.

Protest pielęgniarek i położnych

Protest pielęgniarek i położnych

XV Okręgowy Zjazd Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielegniarek i Położnych wystosował listy do Premiera RP.

Gruźlica wśród bezdomnych

Gruźlica wśród bezdomnych

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dotację na wykrywanie gruźlicy wśród bezdomnych.

Glifosat na polskich stołach

Przedstawiciele Związku Zawodowego Rolników „Solidarni” z Jeleniej Góry złożyli zawiadomienie do prokuratury ws. podejrzenia popełnienia przez polskie władze przestępstwa w związku z brakiem odpowiedniego nadzoru nad produkcją żywności oraz obecnym w niej glifosatem.

Kapelan na szpitalnym etacie

Kapelan na szpitalnym etacie

poll 871 comment 29

Czy księża w szpitalach powinni być utrzymywani ze środków przeznaczanych na ochronę zdrowia?