Aktualności

Śląska Regionalna Kasa Chorych finansuje dwa programy kardiologiczne

Śląska Regionalna Kasa Chorych finansuje dwa programy kardiologiczne

Śląska Regionalna Kasa Chorych finansuje dwa programy kardiologiczne. W Polsce na zawał serca zapada rocznie ok. 100 tys. osób. Na terenie województwa śląskiego w 1998 r. zanotowano 6803 zawały, rok później - 8206, zaś w pierwszym półroczu 2000 r. - 4136.

Witamina D3 a depresja

Witamina D3 a depresja

poll 644 comment 3

Czy zleca Pan(i) oznaczenie stężenia witaminy D3 w surowicy u pacjentów z objawami depresji?