Aktualności

Nowi konsultanci krajowi

Nowi konsultanci krajowi

Minister zdrowia powołał nowych konsultantów krajowych w dziedzinie foniatrii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej.

Żyć w innym świecie

Żyć w innym świecie

Z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu Fundacja Synapsis zaprezentowała raport na temat: 'Ocena stanu pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom w Polsce'.

Psycholodzy dopiero od 2006 r.

Psycholodzy dopiero od 2006 r.

Podczas posiedzenia 5 grudnia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, ale akt ten wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2006 roku.

Lekarze i łapówki

Lekarze i łapówki

comment 9

Fundacja Batorego przedstawiła raport na temat korupcji w publicznej służbie zdrowia

Krystyna Janda jako autystyczna dziewczynka

Krystyna Janda jako autystyczna dziewczynka

Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem zorganizował konferencję prasową, podczas której zwrócono uwagę na sytuację osób dotkniętych autyzmem w Polsce. W konferencji uczestniczyła Krystyna Janda, odtwórczyni roli dziewczynki dotkniętej autyzmem w monodramie Lee Halla pt. 'Mała Steinberg'

Szklanka wody zamiast

Szklanka wody zamiast

comment 6

Forum Kobiet Polskich sprzeciwia się refundacji środków antykoncepcyjnych

VI Krajowy Zjazd Lekarzy tuż tuż

VI Krajowy Zjazd Lekarzy tuż tuż

VI Krajowy Zjazd Lekarzy odbędzie się w Warszawie w dniach 13-15 grudnia 2001 roku. Poprzedziły go zjazdy Okręgowych Izb Lekarskich, które wybrały nowych przewodniczących i delegatów na Zjazd.

Powołano Kolegia Lekarzy Specjalistów

Powołano Kolegia Lekarzy Specjalistów

Naczelna Rada Lekarska opublikowała uchwałę w sprawie powołania Kolegiów Lekarzy Specjalistów, będących ciałami opiniodawczo-doradczymi w podstawowych dziedzinach medycyny.

Andrzej Sośnierz zostaje

Andrzej Sośnierz zostaje

Rada Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych podjęła decyzję o utrzymaniu dotychczasowego dyrektora Kasy Andrzeja Sośnierza na stanowisku.

Dofinansowanie ochrony radiologicznej

Dofinansowanie ochrony radiologicznej

Wnioski o dotację na dofinansowanie działalności zapewniającej ochronę radiologiczną kraju należy złożyć w dniach 1-15 stycznia 2002 r.

Wąglik w Polsce?

Wąglik w Polsce?

W Polsce znacznie zmniejsza się ilość interwencji związanych z 'wąglikiem'

Mniej papierosów w gazetach i w sporcie

Mniej papierosów w gazetach i w sporcie

Wyroby tytoniowe nie będą mogły być reklamowane w prasie. Po 2-letnim vacatio legis wchodzą dziś w życie dwa przepisy ustawy z dnia 5.12.1999 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zmiany w wykazie miejsc dla lekarzy rozpoczynających specjalizację

Zmiany w wykazie miejsc dla lekarzy rozpoczynających specjalizację

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło 3 grudnia br. korektę w wykazie miejsc dla lekarzy i lekarzy stomatologów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1 grudnia 2001 r. - 31 stycznia 2002 r.

Mobbing w klinice okulistyki?

Kilkunastu lekarzy z Kliniki Okulistyki w szpitalu przy ul. Szopena w Rzeszowie podpisało się pod listem, który wysłali m.in. do dyrektora placówki, marszałka województwa, posłów. Apelują o odsunięcie dr Anety Lewickiej-Chomont ze stanowiska kierownika kliniki. Zarzucają jej m.in. mobbing, nieprawidłowości w szkoleniu rezydentów, zatrzymanie w rozwoju umiejętności personelu medycznego. Ona odpowiada, że to oszczerstwa.

Chorym na Covid-19 zajmie się felczer

Felczerzy będą mogli opiekować się podejrzanymi o zakażenie lub zakażonymi SARS-CoV-2 – wynika projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zainfekowanym koronawirusem.

Lekarze i alkohol

Lekarze i alkohol

poll 886 comment 8

Czy nadużywanie alkoholu jest poważnym problemem wśród Twoich koleżanek i kolegów lekarzy?