Aktualności

Używanie telefonów komórkowych i zachorowania na raka

Używanie telefonów komórkowych i zachorowania na raka

Zwiększające się użycie telefonów komórkowych jest przyczyną obaw dotyczących wpływu sygnałów o częstościach radiowych na rozwój raka. Dr Christoffer Johansen i wsp. z Danish Cancer Society w Kopenhadze w Danii, International Epidemiology Institute w Rockville i Vanderbilt University Medical Center w Nashville w USA przeprowadzili retrospektywne badanie kohortowe dotyczące występowania raka u użytkowników telefonów komórkowych w Danii w okresie od 1982 do 1995 roku.

Papież Jan Paweł II wzywa personel medyczny do wrażliwości na potrzeby cierpiących

Papież Jan Paweł II wzywa personel medyczny do wrażliwości na potrzeby cierpiących

11 lutego przypada IX Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji w swoim orędziu 'Nowa ewangelizacja a godność człowieka cierpiącego' papież Jan Paweł II zaapelował do wszystkich, którzy bezpośrednio zajmują się opieką nad chorymi, aby 'byli zawsze wrażliwi na potrzeby cierpiących, a wykonując swój zawód, umieli łączyć kompetencję z wymogami człowieczeństwa'.

Występowanie nadwagi i otyłości u dzieci

Występowanie nadwagi i otyłości u dzieci

Dr Peter Bundred i wsp. z Univeristy of Liverpool i Royal Liverpool Children's NHS Trust w Liverpool i z West Hertfordshire Health Authority w St Albans przeprowadzili analizę mającą na celu określenie trendów w zakresie masy ciała, wzrostu i wskaźnika masy ciała u dzieci w okresie od 1989 do 1998 roku.

Usunięcie żyły głównej dolnej z powodu procesu nowotworowego

Usunięcie żyły głównej dolnej z powodu procesu nowotworowego

Objęcie procesem nowotworowym żyły głównej dolnej od dawna jest uważane za stan istotnie ograniczający możliwość resekcji guza nowotworowego. Jest to spowodowane przede wszystkim wysokim ryzykiem operacji oraz niekorzystnymi odległymi wynikami leczenia. Ponadto, nadal wiele kontrowersji budzi użycie protez naczyniowych żyły głównej dolnej, szczególnie poniżej naczyń nerkowych.

World Bank oraz US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) podpisały porozumienie, w ramach którego będą pracować wspólnie nad poprawą warunków zdrowotnych w krajach rozwijających się

World Bank oraz US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) podpisały porozumienie, w ramach którego będą pracować wspólnie nad poprawą warunków zdrowotnych w krajach rozwijających się

World Bank oraz US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) podpisały porozumienie, w ramach którego będą pracować wspólnie nad poprawą warunków zdrowotnych w krajach rozwijających się W ramach porozumienia, CDC dostarczy ekspertów, którzy wspólnie z przedstawicielami World Bank pracować będą przy realizacji takich projektów, jak np. profilaktyka i kontrola epidemii malarii w Afryce, szczepienia dzieci, a także prewencja chorób układu krążenia wraz z określeniem czynników ryzyka (np. palenie tytoniu) w krajach Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.

Od lipca lekarze stażyści zarobią więcej

Od 1 lipca br. lekarz oraz lekarz dentysta odbywający staż otrzyma zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2465 zł – wynika ze znowelizowanego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie staży podyplomowych lekarzy.

Lekarze donieśli na lekarkę-wicedyrektora

Lekarze Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu składają skargi na Lilianę Karnowską-Nowak, byłą wicedyrektor placówki. Według nich prowadzona przez nią polityka kadrowa spowodowała, że część świetnych specjalistów zwolniono w niejasnych i bulwersujących okolicznościach, a inni nie widzieli szansy na porozumienie i sami musieli odejść z pracy.

Witamina D3 a depresja

Witamina D3 a depresja

poll 554 comment 3

Czy zleca Pan(i) oznaczenie stężenia witaminy D3 w surowicy u pacjentów z objawami depresji?