Aktualności

Epidemia AIDS w Bostwanie

Epidemia AIDS w Bostwanie

Przedstawiciel ONZ rozpoczął wczoraj w Botswanie wizytę, której głównym tematem są problemy związane z epidemią AIDS

Keratektomia refrakcyjna z wytworzeniem płatka nabłonka rogówki

Keratektomia refrakcyjna z wytworzeniem płatka nabłonka rogówki

Odsłonięcie zrębu rogówki przez wytworzenie umocowanego płatka jej nabłonka jest bezpieczną techniką operacyjną. W porównaniu z usunięciem nabłonka metodą ablacji chemicznej, pozwala ona na szybszą rehabilitację wzrokową oraz rzadziej skutkuje przymgleniem rogówki.

Prób aobciążeniowa z dobutaminą

Prób aobciążeniowa z dobutaminą

Różnice w odpowiedzi inotropowej mięśnia sercowego u chorych na chorobę niedokrwienną serca i zdrowych osób w czasie obciążeniowego badania echokardiograficznego z dobutaminą

Mobbing w klinice okulistyki?

Kilkunastu lekarzy z Kliniki Okulistyki w szpitalu przy ul. Szopena w Rzeszowie podpisało się pod listem, który wysłali m.in. do dyrektora placówki, marszałka województwa, posłów. Apelują o odsunięcie dr Anety Lewickiej-Chomont ze stanowiska kierownika kliniki. Zarzucają jej m.in. mobbing, nieprawidłowości w szkoleniu rezydentów, zatrzymanie w rozwoju umiejętności personelu medycznego. Ona odpowiada, że to oszczerstwa.

Lekarze i alkohol

Lekarze i alkohol

poll 874 comment 8

Czy nadużywanie alkoholu jest poważnym problemem wśród Twoich koleżanek i kolegów lekarzy?