Aktualności

Wieloośrodkowe badanie CAVATAS

Wieloośrodkowe badanie CAVATAS

Porównanie skuteczności angioplastyki i standardowych zabiegów chirurgicznych w leczeniu zwężeń tętnic szyjnych.

Impotencja jako powikłanie resekcji odbytnicy

Impotencja jako powikłanie resekcji odbytnicy

Resekcja odbytnicy z powodu zapalnych chorób jelita grubego w większości przypadków wiąże się z małym współczynnikiem pooperacyjnej impotencji chorych.

Długotrwała obserwacja nieoperowanych otworów w plamce

Długotrwała obserwacja nieoperowanych otworów w plamce

Lourdes A.Casuso i wsp. z Uniwersytetu w Miami w USA przebadali stan anatomiczny i funkcję narządu wzroku u chorych, u których stwierdzono otwór w plamce i których nie poddano zabiegowi operacyjnemu.

Czynniki wpływające na niepowodzenie leczenia szczeliny odbytu

Czynniki wpływające na niepowodzenie leczenia szczeliny odbytu

Długotrwałe występowanie szczeliny odbytu oraz obecność brodawki wartowniczej na szczycie szczeliny są czynnikami istotnie źle wpływającymi na rokowanie w przypadku leczenia za pomocą maści zawierającej nitroglicerynę.

Mobbing w klinice okulistyki?

Kilkunastu lekarzy z Kliniki Okulistyki w szpitalu przy ul. Szopena w Rzeszowie podpisało się pod listem, który wysłali m.in. do dyrektora placówki, marszałka województwa, posłów. Apelują o odsunięcie dr Anety Lewickiej-Chomont ze stanowiska kierownika kliniki. Zarzucają jej m.in. mobbing, nieprawidłowości w szkoleniu rezydentów, zatrzymanie w rozwoju umiejętności personelu medycznego. Ona odpowiada, że to oszczerstwa.

Lekarze i alkohol

Lekarze i alkohol

poll 856 comment 8

Czy nadużywanie alkoholu jest poważnym problemem wśród Twoich koleżanek i kolegów lekarzy?