Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Zmiany w sercu w przebiegu twardziny układowej

Zmiany w sercu w przebiegu twardziny układowej

Twardzina układowa jest układową chorobą tkanki łącznej, która charakteryzuje się postępującym włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych, prowadzącym do ich niewydolności, zaburzeniami morfologii i czynności naczyń krwionośnych oraz nieprawidłowościami układu immunologicznego. Szczyt zachorowań przypada między 30. a 50. rokiem życia.

Zachowawcze leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów

Zachowawcze leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów

Choroba zwyrodnieniowa stawów (osteoarthritis) jest wieloetiologicznym zespołem uogólnionego uszkodzenia wszystkich struktur stawowych. Ogólna koncepcja powstania choroby sprowadza się do zaburzonej równowagi między zdolnością przenoszenia i amortyzowania obciążeń mechanicznych przy zachowaniu pełnej odtwarzalnej sprawności przez stawy a nasileniem, częstotliwością i rodzajem tych obciążeń. Innymi słowy, do uszkodzenia stawu może dojść, jeżeli obciążenia są zbyt duże lub struktury stawowe zbyt słabe.

Leczenie chorych na ziarniniakowatość Wegenera

Leczenie chorych na ziarniniakowatość Wegenera

Pierwszy pełny opis zapalenia naczyń, nazwanego później ziarniniakowatością Wegenera (lub ziarniniakiem Wegenera) pochodzi z 1936 roku. Jest to choroba charakteryzująca się występowaniem martwiczych zapaleń drobnych naczyń żylnych i tętniczych z wytwarzaniem około- i wewnątrznaczyniowych ziarniniaków w wielu narządach, szczególnie w obrębie górnych dróg oddechowych, płuc i nerek.

Leczenie tocznia rumieniowatego układowego - współczesne  możliwości i perspektywy

Leczenie tocznia rumieniowatego układowego - współczesne możliwości i perspektywy

Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) jest chorobą o podłożu immunologicznym, która charakteryzuje się tworzeniem przeciwciał skierowanych przeciwko jądrom komórkowym z występowaniem wielu objawów klinicznych. Przyczyna choroby jest nieznana, jednak stwierdzono, że czynniki genetyczne odgrywają istotną rolę w predyspozycji do tej choroby. TRU dotyczy głównie kobiet, zwłaszcza w wieku rozrodczym, co wynika najprawdopodobniej z wpływu estrogenów.

Narząd ruchu w chorobach tarczycy

Narząd ruchu w chorobach tarczycy

Choroby tarczycy należą do najczęstszych zaburzeń czynności układu wydzielania wewnętrznego. Ze względu na wpływ hormonów tarczycy na prawie wszystkie komórki organizmu, symptomatologia zaburzeń wydzielania omawianych hormonów jest bardzo bogata i dotyczy licznych narządów. Dolegliwości i zmiany w narządzie ruchu są często pomijane w klinicznej ocenie chorych na nadczynność lub niedoczynność tarczycy lub nie są wiązane przyczynowo z zaburzeniami funkcji tego gruczołu.

Najczęstsze ostre dolegliwości bólowe w jamie brzusznej

Najczęstsze ostre dolegliwości bólowe w jamie brzusznej

Ostry ból zlokalizowany w jamie brzusznej powinien zawsze budzić duży niepokój i czujność lekarza, do którego zgłasza się pacjent. Mnogość przyczyn bólu nakazuje w pierwszej kolejności wykluczyć ostre stany będące zagrożeniem życia chorego, wymagające albo szybkiej interwencji chirurgicznej, albo hospitalizacji, takie jak na przykład zapalenie wyrostka robaczkowego, perforacja wrzodu żołądka lub dwunastnicy, perforacja jelita, niedrożność jelit, zapalenie otrzewnej, pęknięcie ciąży pozamacicznej, zawał krezki, pęknięcie tętniaka aorty brzusznej, ostre zapalenie przydatków czy ostre zapalenie trzustki.

Reumatologia: marzenia i rzeczywistość

Reumatologia: marzenia i rzeczywistość

Reumatologia w ostatnich dekadach przeszła wiele przeobrażeń. Jako samodzielna specjalność wyłoniła się z nauki o chorobach wewnętrznych nieco więcej niż pół wieku temu. Dalszy jej rozwój był odmienny od innych specjalności szczegółowych wyodrębnionych z interny, bowiem przez stosunkowo długi czas nie zmienił się ani zasób metod diagnostycznych, ani terapeutycznych jakimi dysponowała reumatologia.

Zastosowane leków biologicznych w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub spondyloartropatie seronegatywne

Zastosowane leków biologicznych w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub spondyloartropatie seronegatywne

Pojęcie "leki biologiczne" jest pojęciem o nieprecyzyjnej definicji. Powstało ono na określenie leków, które oddziałują swoiście na określone etapy procesów immunologiczno-zapalnych. Lekami tymi były początkowo przeciwciała monoklonalne uzyskane metodami inżynierii genetycznej i dlatego określono je jako "leki biologiczne" w przeciwieństwie do leków uzyskiwanych drogą syntezy chemicznej.

Zaburzenia psychiczne w obturacyjnych chorobach płuc

Zaburzenia psychiczne w obturacyjnych chorobach płuc

Choroby somatyczne stanowią duże obciążenie psychiczne dla pacjenta. Dolegliwości fizyczne mogą indukować zaburzenia emocjonalne pod postacią lęku i obniżonego nastroju. Objawy psychopatologiczne mogą wystąpić zarówno jako reakcja na stres związany z chorobą, jak i poprzedzać pojawienie się dolegliwości somatycznych. W pewnych przypadkach, w których dochodzi do narażenia jednostki na silny stres, mogą pojawić się objawy zespołu depresyjnego.

Wybrane rośliny lecznicze i ich przetwory o działaniu uspokajającym i nasennym w walce ze stresem i bezsennością

Wybrane rośliny lecznicze i ich przetwory o działaniu uspokajającym i nasennym w walce ze stresem i bezsennością

Rośliny były pierwszymi lekarstwami w historii ludzkości. Z pewnością jeszcze przez długie lata będą towarzyszyć ludzkości w ich problemach zdrowotnych. Jesteśmy świadkami powrotu nie tylko do starych metod leczenia, ale odkrywamy na nowo zapomniane dobra natury w zgodzie ze współczesną wiedzą medyczną.

Czynnościowa chirurgia endoskopowa zatok przynosowych

Czynnościowa chirurgia endoskopowa zatok przynosowych

Wprowadzenie w latach 80. ubiegłego stulecia czynnościowej chirurgii endoskopowej zatok przynosowych (ang. Functional endoscopic sinus surgery, FESS) stanowiło istotny przełom w zabiegowym leczeniu stanów zapalnych błony śluzowej nosa i zatok. Stosowane wcześniej klasyczne metody operacyjne oparte były na założeniu, że proces zapalny zmienia błonę śluzową nieodwracalnie lub niemal nieodwracalnie, czyniąc ją biologicznie mniej wartościową.

Rak masywu szczękowo-sitowego

Rak masywu szczękowo-sitowego

Rak masywu szczękowo-sitowego stanowi duży problem diagnostyczno-terapeutyczny ze względu na rzadkie występowanie i dużą różnorodność typów histologicznych (6,8). Masyw szczękowo-sitowy jest rejonem anatomicznym o bardzo skomplikowanej budowie, dlatego rosnące tu nowotwory często przez długi czas są bezobjawowe bądź przebiegają pod maską stanów zapalnych i dlatego są rozpoznawane najczęściej w stadium znacznego miejscowego zaawansowania: T3 i T4.

Metody oceny drożności nosa w praktyce klinicznej

Metody oceny drożności nosa w praktyce klinicznej

Obiektywne metody badania drożności nosa (OMBDN) można określić jako grupę badań, dzięki którym możliwe jest przedstawienie stanu drożności nosa za pomocą danych liczbowych lub graficznych. W praktyce klinicznej obiektywna ocena drożności nosa jest przydatna w diagnostyce różnicowej upośledzenia drożności nosa (odróżnienie obrzęku od nieprawidłowości morfologicznych), szczególnie gdy powstają wątpliwości co do wskazań do leczenia operacyjnego, na potrzeby dokumentacji przebiegu leczenia oraz do oceny próby prowokacyjnej z alergenem.

Cuchnienie z ust

Cuchnienie z ust

Cuchnienie z ust (foetor ex ore, fetor oris, halitosis, ang. bad breath or breath malodour) jest dość powszechną dolegliwością na którą, jak podają różne źródła, cierpi od 10% do 25% populacji. Procent ten zwiększa się w sposób znamienny w krajach, w których poziom ogólnych zachowań prozdrowotnych jest względnie niski, u ludzi w wieku podeszłym oraz w grupie chorych z zaburzeniami osobowości.

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate, ang. cystic fibrosis - CF) należy do najczęstszych, wrodzonych, genetycznie uwarunkowanych, letalnych chorób ludzi rasy białej. Średnia częstość występowania tej choroby na świecie szacowana jest na około 1:2500 urodzeń, a w Europie 1:2300 urodzeń. Jest to choroba dziedziczona w sposób autosomalny recesywny. U nosicieli nie stwierdza się objawów klinicznych

Glikokortykosteroidy donosowe

Glikokortykosteroidy donosowe

Minęło już 100 lat od zastosowania w celach leczniczych wyciągu z kory nadnerczy. W roku 1948 dokonano syntezy kortyzolu, potem hydrokortyzonu, i do dnia dzisiejszego trwa wytwarzanie nowych ich pochodnych. Stosowane współcześnie preparaty glikokortykosteroidów (GKS) są syntetycznymi pochodnymi hormonów kory nadnerczy, które w porównaniu z naturalnymi hormonami wykazują silniejszy efekt przeciwzapalny, przy słabszym wpływie na przemianę białkową, węglowodanową, lipidową i elektrolitową.

Rewolucja w egzaminach specjalizacyjnych dla lekarzy

Rewolucja w egzaminach specjalizacyjnych dla lekarzy

poll 634 comment 14

Czy pytania na egzaminach specjalizacyjnych dla lekarzy powinny pochodzić wyłącznie z ogólnodostępnej bazy pytań? (takie rozwiązanie zaproponowało Ministerstwo Zdrowia)