Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Centra Zdrowia Psychicznego

Centra Zdrowia Psychicznego

poll 110 comment 1

Czy Pani/Pana zdaniem program Centrów Zdrowia Psychicznego, którego pilotaż jest obecnie realizowany, ma szansę znacząco usprawnić środowiskową psychiatryczną opiekę zdrowotną?