Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Aktualne poglądy na leczenie przewlekłej niewydolności nerek w okresie przeddializacyjnym

Aktualne poglądy na leczenie przewlekłej niewydolności nerek w okresie przeddializacyjnym

Do przewlekłego uszkodzenia nerek i ich postępującej niewydolności mogą prowadzić różne choroby. Usprawnienie opieki przeddializacyjnej ma ogromne znaczenie także z ekonomicznego punktu widzenia. Populacja chorych ze schyłkową niewydolnością nerek objętych nerkową terapią zastępczą stale wzrasta. Przybywa przede wszystkim ludzi starszych, co ma zasadniczy wpływ na utrzymywanie się wysokiej śmiertelności i chorobowości tej grupy, a fundusze przeznaczane na jej leczenie są nieproporcjonalnie wysokie.

Makrolidy - zasady racjonalnego stosowania w praktyce lekarza rodzinnego

Makrolidy - zasady racjonalnego stosowania w praktyce lekarza rodzinnego

Racjonalna antybiotykoterapia stanowi ważny problem w praktyce lekarza rodzinnego, który zmuszony jest odpowiadać na pytanie: "czy włączyć antybiotyk" i "jaki lek wybrać." Niestety, wobec często utrudnionej diagnostyki laboratoryjnej lub mikrobiologicznej, wybór antybiotyku opiera się głównie na danych z anamnezy, wynikach badania fizykalnego i znajomości faktów epidemiologicznych.

Zakażenia wywołane patogenami atypowymi w praktyce lekarza rodzinnego

Zakażenia wywołane patogenami atypowymi w praktyce lekarza rodzinnego

Infekcje dróg oddechowych (IDO) stanowią istotny problem w codziennej praktyce lekarskiej. W ich etiologii dominującą rolę przypisuje się wirusom (80% infekcji) oraz bakteriom. Około 30% zakażeń ma etiologię mieszaną - wirusowo-bakteryjną. Do najczęstszych patogenów bakteryjnych odpowiedzialnych za IDO zaliczane są: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus sp., Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis i Chlamydia pneumoniae. Trzy ostatnie drobnoustroje wywołują tzw. atypowe infekcje dróg oddechowych (AIDO). W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie patogenami typowymi, co zaowocowało poszerzeniem wiedzy o ich chorobotwórczości i metodach leczenia.

Leczenie przewlekłej niewydolności serca - od międzynarodowych prób klinicznych do codziennej praktyki lekarza rodzinnego

Leczenie przewlekłej niewydolności serca - od międzynarodowych prób klinicznych do codziennej praktyki lekarza rodzinnego

Potrzeba zmiany definicji niewydolności serca nie wynika jedynie z akademickiego punktu widzenia, jest ona konieczna dla uświadomienia sobie przez lekarzy praktyków istoty tej choroby, konieczności wczesnego jej wykrywania i zmiany podejścia do jej leczenia, z głównym naciskiem na działania prewencyjne.

Witamina D3 a depresja

Witamina D3 a depresja

poll 616 comment 3

Czy zleca Pan(i) oznaczenie stężenia witaminy D3 w surowicy u pacjentów z objawami depresji?