Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Destrukcja endometrium - nowa metoda leczenia nieprawidłowych krwawień z macicy

Destrukcja endometrium - nowa metoda leczenia nieprawidłowych krwawień z macicy

W przypadkach nieprawidłowych krwawień z macicy, których przyczyną są zmiany w jej błonie śluzowej powstałe na podłożu zaburzeń czynnościowych lub organicznych (niezłośliwe rozrosty endometrium), wybór metody leczenia i jego zakres stanowi duży problem dla lekarza ginekologa. Szczególnie trudną do podjęcia decyzją jest ustalenie sposobu postępowania terapeutycznego u kobiet przed okresem przekwitania, u których nie uzyskano wyleczenia na drodze frakcjonowanego wyłyżeczkowania kanału szyjki i jamy macicy lub hormonoterapii. Przed erą endoskopii pacjentkom tym usuwano macicę drogą brzuszną lub pochwową (1). Obecnie istnieje możliwość przeprowadzenia równoważnego leczenia bez konieczności chirurgicznej amputacji narządu i integralnie z nią związanej ingerencji w jamie otrzewnowej.

Markery nowotworowe w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia chorych na nowotwory złośliwe narządu rodnego

Markery nowotworowe w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia chorych na nowotwory złośliwe narządu rodnego

Dążenie do poprawy zarówno rozpoznawania, jak i monitorowania leczenia chorych na nowotwory złośliwe narządu rodnego skłania badaczy do ciągłego poszukiwania nowych metod diagnostycznych. Wiele substancji zidentyfikowanych w płynach ustrojowych u pacjentek z nowotworami złośliwymi narządu rodnego próbowano wykorzystać jako biochemiczne wskaźniki nowotworowe, ale zaledwie kilkanaście z nich znalazło rzeczywiste kliniczne zastosowanie.

Wartość histeroskopowego cewnikowania jajowodów w przypadkach niepłodności kobiecej

Wartość histeroskopowego cewnikowania jajowodów w przypadkach niepłodności kobiecej

Niedrożność jajowodów jako przyczyna niemożności zajścia w ciążę jest wciąż istotna w diagnostyce i leczeniu. Ocenia się, że odsetek pacjentek z niepłodnością pochodzenia jajowodowego w całej populacji kobiet niepłodnych waha się od 25 do 40% i dolegliwość ta jest drugim po zaburzeniach czynnościowych pochodzenia endokrynnego uwarunkowaniem zaburzeń rozrodu.

Metoda fotodynamiczna w diagnostyce i leczeniu nowotworów ginekologicznych

Metoda fotodynamiczna w diagnostyce i leczeniu nowotworów ginekologicznych

Zjawisko fotodynamiczne polega na wzbudzeniu za pomocą promieniowania świetlnego efektu świecenia komórek. Może to być świecenie własne komórek - tzw. autofluorescencja, zależna od obecności w tkance endogennych chromoforów lub też świecenie tkanek, w których znajduje się uprzednio podany egzogenny barwik.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 547 comment 16

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?