Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Kriochirurgia w stomatologii

Kriochirurgia w stomatologii

Jedną z metod leczniczych, wprowadzonych w ostatnim tysiącleciu jest krioterapia - zastosowanie miejscowo niskich temperatur. Skonstruowano aparaty chłodzone ciekłym azotem, które pozwoliły oziębiać powierzchnie tkanek, jak też osiągać różnej głębokości strefy zamrożenia. Temperatura wahała się w nich od -170° do -190°C.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 731 comment 20

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?