Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Kriochirurgia w stomatologii

Kriochirurgia w stomatologii

Jedną z metod leczniczych, wprowadzonych w ostatnim tysiącleciu jest krioterapia - zastosowanie miejscowo niskich temperatur. Skonstruowano aparaty chłodzone ciekłym azotem, które pozwoliły oziębiać powierzchnie tkanek, jak też osiągać różnej głębokości strefy zamrożenia. Temperatura wahała się w nich od -170° do -190°C.

Odmienność anatomiczna oka z wysoką krótkowzrocznością a kryteria rozpoznania i strategia leczenia jaskry

Odmienność anatomiczna oka z wysoką krótkowzrocznością a kryteria rozpoznania i strategia leczenia jaskry

Wysoka krótkowzroczność degeneracyjna jest jednostką chorobową o słabo poznanej etiologii oraz uwarunkowaniu genetycznym i/lub środowiskowym, którą określają 3 kryteria: anatomo-kliniczne, biometryczne i refrakcyjne. Dwa pierwsze kryteria są dla niej specyficzne, ostatnie - najmniej, aczkolwiek w praktyce to ono właśnie jest najczęściej używane.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 749 comment 20

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?