Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Komórki dendrytyczne - biologia i próby stosowania terapeutycznego

Komórki dendrytyczne - biologia i próby stosowania terapeutycznego

W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się roli komórek efektorowych układu immunologicznego w rozpoznawaniu i eliminacji komórek nowotworowych, podejmowane są także próby leczenia nowotworów przez immunomodulację. W immunoterapii nowotworów ustalone miejsce oraz szerokie zastosowanie kliniczne mają cytokiny, takie jak interleukina 2 (IL-2) lub interferony oraz przeciwciała monoklonalne. Jedną z nowych, obiecujących metod, która wciąż pozostaje w fazie badań doświadczalnych i klinicznych są szczepionki przeciwnowotworowe wytwarzane na bazie komórek dendrytycznych (k.d.).

Uwarunkowania neurobiologiczne w zespole uzależnienia alkoholowego

Uwarunkowania neurobiologiczne w zespole uzależnienia alkoholowego

Uzależnienie alkoholowe jest schorzeniem, w którym, jak w każdej zależności, następuje utrata kontroli nad procesami zachowania. Polega na kompulsywnym poszukiwaniu alkoholu, utracie kontroli nad rozpoczętym piciem, co prowadzi do powstania zależności fizycznej i psychicznej. Pozostaje nadal kwestią otwartą, czy uzależnienie alkoholowe i jego następstwa uwarunkowane są bardziej zaburzeniami funkcji mózgu, a więc podłożem neurobiologicznym, czy też mają swe uwarunkowania w psychice.

Wpływ niesterydowych leków przeciwzapalnych na przewód pokarmowy - zagrożenia i potencjalne korzyści

Wpływ niesterydowych leków przeciwzapalnych na przewód pokarmowy - zagrożenia i potencjalne korzyści

Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są szeroko stosowane na całym świecie głównie w przypadkach bólów kostno-mięśniowych w przebiegu schorzeń reumatycznych, ale także ostrych i przewlekłych bólów z innych przyczyn. Aspiryna jest znana od ponad 100 lat, ale już w 1938 roku stwierdzono, że nie jest lekiem bezpiecznym. Wprowadzone w latach sześćdziesiątych NLPZ niestety również nie są pozbawione negatywnego wpływu gastroenterotoksycznego. Ostatnio coraz częściej wspomina się o możliwych korzystnych efektach działania tych leków na przewód pokarmowy.

Postępowanie u pacjenta chorego na cukrzycę w okresie leczenia chirurgicznego

Postępowanie u pacjenta chorego na cukrzycę w okresie leczenia chirurgicznego

Pacjenci z cukrzycą częściej niż inni poddawani są zabiegom operacyjnym, między innymi okulistycznym, amputacji kończyn, opracowaniu chirurgicznemu ran. Cukrzyca częściej prowadzi do powikłań zabiegów chirurgicznych z ostrą niewydolnością nerek i epizodami kardiologicznymi włącznie. U ludzi z cukrzycą wyższa jest śmiertelność operacyjna i okołooperacyjna, głównie wskutek choroby niedokrwiennej serca i nagłego pogorszenia kontroli metabolicznej.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 1053 comment 21

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?