Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Wpływ niesterydowych leków przeciwzapalnych na przewód pokarmowy - zagrożenia i potencjalne korzyści

Wpływ niesterydowych leków przeciwzapalnych na przewód pokarmowy - zagrożenia i potencjalne korzyści

Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są szeroko stosowane na całym świecie głównie w przypadkach bólów kostno-mięśniowych w przebiegu schorzeń reumatycznych, ale także ostrych i przewlekłych bólów z innych przyczyn. Aspiryna jest znana od ponad 100 lat, ale już w 1938 roku stwierdzono, że nie jest lekiem bezpiecznym. Wprowadzone w latach sześćdziesiątych NLPZ niestety również nie są pozbawione negatywnego wpływu gastroenterotoksycznego. Ostatnio coraz częściej wspomina się o możliwych korzystnych efektach działania tych leków na przewód pokarmowy.

Postępowanie u pacjenta chorego na cukrzycę w okresie leczenia chirurgicznego

Postępowanie u pacjenta chorego na cukrzycę w okresie leczenia chirurgicznego

Pacjenci z cukrzycą częściej niż inni poddawani są zabiegom operacyjnym, między innymi okulistycznym, amputacji kończyn, opracowaniu chirurgicznemu ran. Cukrzyca częściej prowadzi do powikłań zabiegów chirurgicznych z ostrą niewydolnością nerek i epizodami kardiologicznymi włącznie. U ludzi z cukrzycą wyższa jest śmiertelność operacyjna i okołooperacyjna, głównie wskutek choroby niedokrwiennej serca i nagłego pogorszenia kontroli metabolicznej.