Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Efektywność leczenia neoadjuwantowego schematem z Winorelbiną, Epirubicyną i Metotreksatem  pacjentek z operacyjnym rakiem piersi.

Efektywność leczenia neoadjuwantowego schematem z Winorelbiną, Epirubicyną i Metotreksatem pacjentek z operacyjnym rakiem piersi.

Tolerancja: Toksyczność hematologiczna w stopniu 3 i 4 (WHO) wystąpiła u 22 pacjentek i dotyczyła 28% cykli. Anemia i małopłytkowość nie przekroczyły stopnia 2. Nie obserwowano zgonów z powodu toksyczności.

Badanie II fazy z zastosowaniem dożylnej Winorelbiny i Doksorubicyny u pacjentek z wcześniej nieleczonym zaawansowanym rakiem piersi

Badanie II fazy z zastosowaniem dożylnej Winorelbiny i Doksorubicyny u pacjentek z wcześniej nieleczonym zaawansowanym rakiem piersi

Schemat z winorelbiną i doksorubicyną wykazał wysoką skuteczność w leczeniu zaawansowanego raka piersi. Obserwowana kardiotoksyczność (10% w stopniach 2-4) jest wynikiem kumulacyjnej dawki doksorubicyny. W niniejszym badaniu dawka doksorubicyny została podzielona na dwa podania (dnia 1 i 8) w celu obniżenia profilu toksyczności przy zachowaniu wysokiego poziomu skuteczności leczenia.

Lekarze i alkohol

Lekarze i alkohol

poll 687 comment 7

Czy nadużywanie alkoholu jest poważnym problemem wśród Twoich koleżanek i kolegów lekarzy?