Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Metody ograniczenia ryzyka powikłań ze strony przewodu pokarmowego związanych z przewlekłym stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych

Metody ograniczenia ryzyka powikłań ze strony przewodu pokarmowego związanych z przewlekłym stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych

Powikłania ze strony przewodu pokarmowego związane z długotrwałą terapią niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) są częstą, ale wciąż niedocenianą, przyczyną zachorowalności i śmiertelności (1,2,3,4). Problem ten dotyczy wszystkich osób przewlekle przyjmujących NLPZ w dawkach terapeutycznych, w tym również stosujących małe dawki kwasu acetylosalicylowego (ASA) w profilaktyce pierwotnej i wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego (5,6,7,8,9).

Dieta w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Dieta w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Wiele produktów odżywczych posiada właściwości modulujące czynności organizmu człowieka na różnych poziomach. Niektóre działają podobnie do hormonów, wiążąc się z różnymi receptorami błonowymi lub jądrowymi, co zmienia procesy metaboliczne komórek. Stąd tematyka prewencji i terapii dietetycznej w różnych chorobach przewlekłych, między innymi w rzs, staje się przedmiotem coraz większego zainteresowania.

Postępy w leczeniu zapaleń naczyń

Postępy w leczeniu zapaleń naczyń

Zapalenie naczyń (vasculitis, ZN) to grupa schorzeń, których cechą wspólną jest uogólniony lub ograniczony proces zapalny toczący się w obrębie naczyń, z następową ich martwicą oraz upośledzeniem przepływu. Patologia ta obejmować może zarówno naczynia żylne, jak i tętnicze, a także kapilary narządów wewnętrznych, skóry, mięśni, stawów oraz układu nerwowego.

Leki stosowane w reumatologii a układ krążenia

Leki stosowane w reumatologii a układ krążenia

Patologie w układzie krążenia spotykane w chorobach reumatoidalnych mogą wynikać bezpośrednio ze zmian morfologicznych w obrębie tego układu (jak np. w zespole Marfana) lub zmian zapalnych, które stanowią podstawowe kryterium rozpoznania schorzenia (jak w gorączce reumatycznej) (1). Mogą być także wtórnym następstwem nieswoistego procesu zapalnego i zapalenia naczyń (vasculitis), będących istotą różnych schorzeń (np. rzs, tru, choroby Takayashu).

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?