Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Wpływ niesterydowych leków przeciwzapalnych na przewód pokarmowy - zagrożenia i potencjalne korzyści

Wpływ niesterydowych leków przeciwzapalnych na przewód pokarmowy - zagrożenia i potencjalne korzyści

Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są szeroko stosowane na całym świecie głównie w przypadkach bólów kostno-mięśniowych w przebiegu schorzeń reumatycznych, ale także ostrych i przewlekłych bólów z innych przyczyn. Aspiryna jest znana od ponad 100 lat, ale już w 1938 roku stwierdzono, że nie jest lekiem bezpiecznym. Wprowadzone w latach sześćdziesiątych NLPZ niestety również nie są pozbawione negatywnego wpływu gastroenterotoksycznego. Ostatnio coraz częściej wspomina się o możliwych korzystnych efektach działania tych leków na przewód pokarmowy.

Makrolidy - zasady racjonalnego stosowania w praktyce lekarza rodzinnego

Makrolidy - zasady racjonalnego stosowania w praktyce lekarza rodzinnego

Racjonalna antybiotykoterapia stanowi ważny problem w praktyce lekarza rodzinnego, który zmuszony jest odpowiadać na pytanie: "czy włączyć antybiotyk" i "jaki lek wybrać." Niestety, wobec często utrudnionej diagnostyki laboratoryjnej lub mikrobiologicznej, wybór antybiotyku opiera się głównie na danych z anamnezy, wynikach badania fizykalnego i znajomości faktów epidemiologicznych.

Zakażenia wywołane patogenami atypowymi w praktyce lekarza rodzinnego

Zakażenia wywołane patogenami atypowymi w praktyce lekarza rodzinnego

Infekcje dróg oddechowych (IDO) stanowią istotny problem w codziennej praktyce lekarskiej. W ich etiologii dominującą rolę przypisuje się wirusom (80% infekcji) oraz bakteriom. Około 30% zakażeń ma etiologię mieszaną - wirusowo-bakteryjną. Do najczęstszych patogenów bakteryjnych odpowiedzialnych za IDO zaliczane są: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus sp., Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis i Chlamydia pneumoniae. Trzy ostatnie drobnoustroje wywołują tzw. atypowe infekcje dróg oddechowych (AIDO). W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie patogenami typowymi, co zaowocowało poszerzeniem wiedzy o ich chorobotwórczości i metodach leczenia.

Leczenie przewlekłej niewydolności serca - od międzynarodowych prób klinicznych do codziennej praktyki lekarza rodzinnego

Leczenie przewlekłej niewydolności serca - od międzynarodowych prób klinicznych do codziennej praktyki lekarza rodzinnego

Potrzeba zmiany definicji niewydolności serca nie wynika jedynie z akademickiego punktu widzenia, jest ona konieczna dla uświadomienia sobie przez lekarzy praktyków istoty tej choroby, konieczności wczesnego jej wykrywania i zmiany podejścia do jej leczenia, z głównym naciskiem na działania prewencyjne.

Zakażenia układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego

Zakażenia układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego

Zakażenia układu moczowego (zum) należą do jednych z najczęstszych chorób, z jakimi spotyka się lekarz rodzinny w codziennej praktyce. Dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej istotne jest poznanie obecnie stosowanych metod diagnostyki i leczenia zum. Właściwe podjęcie leczenia może zapobiec groźnym dla życia powikłaniom i kolejnym nawrotom infekcji.

Stany gorączkowe niejasnego pochodzenia: trudne zagadki, czasem zaskakujące rozwiązania

Stany gorączkowe niejasnego pochodzenia: trudne zagadki, czasem zaskakujące rozwiązania

Termin "stany gorączkowe niejasnego pochodzenia" z założenia obejmuje przypadki długotrwale utrzymującej się lub nawracającej (przynajmniej przez trzy tygodnie) podwyższonej ciepłoty ciała, w których na podstawie badania lekarskiego i wyników ogólnodostępnych badań dodatkowych nie udało się ustalić rozpoznania. Chorzy ci szukają często porady wielu lekarzy, a czasem wymagają wykonania specjalistycznych badań, nawet w warunkach szpitalnych.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 699 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?