Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Drabina analgetyczna według WHO i jej znaczenie w reumatologii

Drabina analgetyczna według WHO i jej znaczenie w reumatologii

Ból należy do podstawowych objawów chorób układu kostno-stawowego. Jest on uczuciem emocjonalnym związanym z uszkodzeniem tkanki. Ból receptorowy wywołany jest podrażnieniem receptorów bólu, zwanych nocyceptorami. Rozmieszczone są one w całym organizmie, także w stawach i okostnej. Ból niereceptorowy, zwany neuropatycznym, powstaje na skutek uszkodzenia struktur układu nerwowego.

Ból w przebiegu chorób reumatycznych

Ból w przebiegu chorób reumatycznych

Ból wywodzący się z układu ruchu jest najbardziej powszechnym objawem z którym zgłaszają się pacjenci do lekarzy wielu specjalności. Poprawa jakości życia tych chorych jest jednym z głównych celów, które skłoniły Światową Organizację Zdrowia do ogłoszenia lat 2001-2010 "Dekadą kości i stawów". W ślad za tym nastąpił wzrost zainteresowania środowiska medycznego problemem bólu w przebiegu chorych reumatycznych.

Panniculitis

Panniculitis

Terminem panniculitis określa się odczyn zapalny dotyczący tkanki tłuszczowej, najczęściej podskórnej, związany z martwicą komórek tłuszczowych. Zapalenie to może występować samodzielnie bądź współistnieć z uogólnionymi chorobami tkanki łącznej, zespołami limfoproliferacyjnymi, chorobami trzustki, nowotworami. Przyczyna choroby pozostaje do chwili obecnej nieznana.

Układ nerwowy u chorych na twardzinę układową

Układ nerwowy u chorych na twardzinę układową

Mimo opisów rodzinnego występowania choroby czy też związku z układem antygenów klasy HLA nie stwierdzono jednoznacznie genetycznego tła schorzenia. Prawdopodobnie przyczyna twardziny leży u podłoża wzmożonej, niekontrolowanej syntezy de novo białek kolagenowych, a nie ich upośledzonego rozpadu i nadmiernego gromadzenia.

Talidomid - perspektywy nowych wskazań terapeutycznych

Talidomid - perspektywy nowych wskazań terapeutycznych

Talidomid jest pochodną kwasu glutaminowego, który jako lek o działaniu sedatywnym wprowadzono w roku 1956 na rynek farmaceutyczny pod nazwą Contergan (1). Z uwagi na jego niską toksyczność, wykazaną na modelu zwierzęcym i niewielkie objawy niepożądane, przyjmowany był chętnie przez kobiety w ciąży dla złagodzenia objawów nudności.

Diagnostyka obrazowa wczesnych postaci zapalenia stawów

Diagnostyka obrazowa wczesnych postaci zapalenia stawów

Badania obrazowe stanowią istotny element w diagnostyce zapaleń stawów. W przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów obecność nadżerek w radiogramach rąk i stóp pozwala na potwierdzenie rozpoznania choroby. Nadżerki są jednak zmianą późną i nieodwracalną, którą poprzedza zapalenie błony maziowej stawu.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?