Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Komórki dendrytyczne - biologia i próby stosowania terapeutycznego

Komórki dendrytyczne - biologia i próby stosowania terapeutycznego

W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się roli komórek efektorowych układu immunologicznego w rozpoznawaniu i eliminacji komórek nowotworowych, podejmowane są także próby leczenia nowotworów przez immunomodulację. W immunoterapii nowotworów ustalone miejsce oraz szerokie zastosowanie kliniczne mają cytokiny, takie jak interleukina 2 (IL-2) lub interferony oraz przeciwciała monoklonalne. Jedną z nowych, obiecujących metod, która wciąż pozostaje w fazie badań doświadczalnych i klinicznych są szczepionki przeciwnowotworowe wytwarzane na bazie komórek dendrytycznych (k.d.).

Stany gorączkowe niejasnego pochodzenia: trudne zagadki, czasem zaskakujące rozwiązania

Stany gorączkowe niejasnego pochodzenia: trudne zagadki, czasem zaskakujące rozwiązania

Termin "stany gorączkowe niejasnego pochodzenia" z założenia obejmuje przypadki długotrwale utrzymującej się lub nawracającej (przynajmniej przez trzy tygodnie) podwyższonej ciepłoty ciała, w których na podstawie badania lekarskiego i wyników ogólnodostępnych badań dodatkowych nie udało się ustalić rozpoznania. Chorzy ci szukają często porady wielu lekarzy, a czasem wymagają wykonania specjalistycznych badań, nawet w warunkach szpitalnych.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2276 comment 43

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?