Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu i leczeniu chorób u dzieci

Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu i leczeniu chorób u dzieci

Składniki żywności o potencjalnym korzystnym wpływie na funkcje organizmu są w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania naukowców w wielu ośrodkach na świecie, a dotychczasowe klinicznie potwierdzone obserwacje wydają się sugerować nowe możliwości zapobiegania i leczenia wielu chorób dietą. Wśród składników o szczególnych możliwościach modulowania różnych funkcji organizmu znajdują się m. in. prebiotyki, probiotyki i synbiotyki, antyoksydanty, fitoestrogeny, flawonoidy.

Hiponatremia - diagnostyka i leczenie

Hiponatremia - diagnostyka i leczenie

W praktyce ambulatoryjnej zaburzenia gospodarki wodno-eletrolitowej są nie mniej istotne niż u pacjentów hospitalizowanych, aczkolwiek ich znaczenie i zasięg występowania bywa niedoceniany. Do jednych z częściej występujących zaburzeń elektrolitowych należy hiponatremia. W zapobieganiu rozwojowi zaburzeń elektrolitowych i w skutecznym ich leczeniu niezwykle istotna jest znajomość mechanizmów prowadzących w stanach patologii do rozwoju hiponatremii. Nie można tego osiągnąć bez podstawowych informacji o prawidłowej gospodarce wodno-elektrolitowej.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1999 comment 39

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?