Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Trudna sztuka rozmowy

Trudna sztuka rozmowy

W jednym z listów do Izby Lekarskiej lekarz opisał nastepującą sytuacje: pacjentka skarżyła się na kaszel i żądała badania rtg klatki piersiowej. Lekarz nie stwierdził u niej zmian osłuchowych i na podstawie badania oraz wywiadu nie widział potrzeby wykonania zdjęcia. Ponieważ jednak pacjentka nadal żądała badania rtg, zostało ono wykonane...

Lekarzu, zadbaj o swoje zdrowie cz. 2

Lekarzu, zadbaj o swoje zdrowie cz. 2

W ostatnich latach spotykamy doœść często, niejednokrotnie na pierwszych stronach gazet, obrażające śœrodowisko lekarskie i często tendencyjne notatki pod „"chwytliwymi"” tytułami (cytuję): "„Pijany lekarz udzielał pomocy”", "Pora ukarać pijanych lekarzy", "„Pijany lekarz na dyżurze przyjmował pacjentów", „"Operowała po pijanemu - pacjent zmarł"”, "„Zmarł pacjent reanimowany przez pijanego lekarza", „"Pijana załoga karetki pogotowia", "Pijani lekarze w szpitalu dziecięcym", "Znów pijany lekarz na dyżurze", "Pijany lekarz na wezwanie", "Pijany jak lekarz", "Barek w dyżurce" czy "Alkoholików w kitlach nikt nie tropi".

Obowiązek kontroli sanitarno-epidemiologicznej w praktykach!

Obowiązek kontroli sanitarno-epidemiologicznej w praktykach!

W maju 2010 r. weszły w życie przepisy prawa dotyczące przeprowadzania obowiązkowej kontroli wewnętrznej w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Każdy świadczeniodawca jest obowiązany sporządzić dokumentację takiej kontroli, której może zażądać powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna...

Dbajmy o nogi, leczmy żylaki

Dbajmy o nogi, leczmy żylaki

Choroby żył obwodowych kończyn dolnych dotyczą 30-40 proc. dorosłych mieszkańców naszego kraju. Cierpiących na cukrzycę w Polsce mamy 2 mln, osób z nadciśnieniem tętniczym około 6 mln, a dotkniętych przewlekłą chorobą żylną znacznie więcej. Oczywiście przewlekła choroba żylna ma wiele postaci, począwszy od najłagodniejszych, czyli teleangiektazji...

Ból trzeba leczyć

Ból trzeba leczyć

Żyjemy w epoce, kiedy cierpienie, zwłaszcza długotrwałe, nie jest akceptowane. Poza tym -– z medycznego punktu widzenia -– ból jest zjawiskiem najcz궜ciej związanym z urazem lub chorobą i kiedy spełni swoją rolę fizjologiczną, czyli rolę ostrzegawczą, przestaje być potrzebny. Są sytuacje, w których jest wyjątkowo niekorzystny...

Witamina D3 a depresja

Witamina D3 a depresja

poll 145 comment 0

Czy zleca Pan(i) oznaczenie stężenia witaminy D3 w surowicy u pacjentów z objawami depresji?