Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Farmakoterapia bólu przewlekłego w oparciu o drabinę analgetyczną WHO. Część III – silne opioidy

Farmakoterapia bólu przewlekłego w oparciu o drabinę analgetyczną WHO. Część III – silne opioidy

Najważniejsze jest jednak dobranie leku do natężenia i rodzaju bólu oraz stopnia wydolności narządów, a także właściwe dawkowanie i łączenie leków przeciwbólowych, w którym wykorzystuje się sumowanie efektu przeciwbólowego (addycję) lub jeszcze lepiej – synergizm działania, oraz odpowiednie dobranie do danej jednostki chorobowej leków adjuwantowych.

Farmakoterapia bólu przewlekłego w oparciu o drabine analgetyczną WHO. Część 2 – słabe opioidy

Farmakoterapia bólu przewlekłego w oparciu o drabine analgetyczną WHO. Część 2 – słabe opioidy

Najważniejsze jest jednak dobranie leku do natężenia bólu, jego rodzaju i stopnia wydolności narządów, a także właściwe dawkowanie, odpowiednie łączenie leków przeciwbólowych, które wykorzystuje sumowanie się efektu przeciwbólowego (addycję) lub jeszcze lepiej synergizm działania, oraz odpowiednie dobranie do danej jednostki chorobowej leków adjuwantowych. Właściwie zastosowana farmakoterapia jest skuteczna u około 85 proc. chorych.

Umowa lekarza z pacjentem

Umowa lekarza z pacjentem

Lekarz podejmujący się leczenia pacjenta w świetle prawa cywilnego zaciąga zobowiązanie. O ile nie mamy do czynienia z sytuacją nagłą, gdy opóźnienie w udzieleniu pomocy lekarskiej grozi utratą życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, oraz innym przypadkiem niecierpiącym zwłoki, relację między lekarzem i pacjentem można traktować jak formę kontraktu.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 291 comment 14

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?