Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Uwarunkowania neurobiologiczne w zespole uzależnienia alkoholowego

Uwarunkowania neurobiologiczne w zespole uzależnienia alkoholowego

Uzależnienie alkoholowe jest schorzeniem, w którym, jak w każdej zależności, następuje utrata kontroli nad procesami zachowania. Polega na kompulsywnym poszukiwaniu alkoholu, utracie kontroli nad rozpoczętym piciem, co prowadzi do powstania zależności fizycznej i psychicznej. Pozostaje nadal kwestią otwartą, czy uzależnienie alkoholowe i jego następstwa uwarunkowane są bardziej zaburzeniami funkcji mózgu, a więc podłożem neurobiologicznym, czy też mają swe uwarunkowania w psychice.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2268 comment 42

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?