Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Zastosowanie inhibitorów cholinesteraz w psychogeriatrii

Zastosowanie inhibitorów cholinesteraz w psychogeriatrii

Elaine Perry w roku 1986 (1) przedstawiła hipotezę, potwierdzoną wynikami badań w następnych latach, że kluczową rolę w występowaniu zaburzeń procesów poznawczych pełni układ cholinergiczny (2). Podstawą do stworzenia hipotezy cholinergicznej były spostrzeżenia, że przyjmowanie środków o działaniu antycholinergicznym pogarsza sprawność procesów poznawczych, natomiast po stosowaniu środków cholinomimetycznych procesy te ulegają poprawi

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?