Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Starzenie się a zagrożenie nowotworami narządów płciowych

Starzenie się a zagrożenie nowotworami narządów płciowych

Proces neogenezy jest wieloetapowym ciągiem zdarzeń komórkowych i międzykomórkowych, które trwają wiele lat. Nowotwór złośliwy jest guzem składającym się z populacji komórek somatycznych, które rozrastają się nieskoordynowanie i nadmiernie. Proces ten charakteryzuje przewaga proliferacji komórek nad ich obumieraniem. Proliferujące komórki tracą stopniowo cechy charakterystyczne dla tkanki, z której się wywodzą.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?