Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Postępowanie u pacjenta chorego na cukrzycę w okresie leczenia chirurgicznego

Postępowanie u pacjenta chorego na cukrzycę w okresie leczenia chirurgicznego

Pacjenci z cukrzycą częściej niż inni poddawani są zabiegom operacyjnym, między innymi okulistycznym, amputacji kończyn, opracowaniu chirurgicznemu ran. Cukrzyca częściej prowadzi do powikłań zabiegów chirurgicznych z ostrą niewydolnością nerek i epizodami kardiologicznymi włącznie. U ludzi z cukrzycą wyższa jest śmiertelność operacyjna i okołooperacyjna, głównie wskutek choroby niedokrwiennej serca i nagłego pogorszenia kontroli metabolicznej.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?