Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Farmakoterapia bólu przewlekłego w oparciu o drabinę analgetyczną WHO. Część III – silne opioidy

Farmakoterapia bólu przewlekłego w oparciu o drabinę analgetyczną WHO. Część III – silne opioidy

Najważniejsze jest jednak dobranie leku do natężenia i rodzaju bólu oraz stopnia wydolności narządów, a także właściwe dawkowanie i łączenie leków przeciwbólowych, w którym wykorzystuje się sumowanie efektu przeciwbólowego (addycję) lub jeszcze lepiej – synergizm działania, oraz odpowiednie dobranie do danej jednostki chorobowej leków adjuwantowych.

Farmakoterapia bólu przewlekłego w oparciu o drabine analgetyczną WHO. Część 2 – słabe opioidy

Farmakoterapia bólu przewlekłego w oparciu o drabine analgetyczną WHO. Część 2 – słabe opioidy

Najważniejsze jest jednak dobranie leku do natężenia bólu, jego rodzaju i stopnia wydolności narządów, a także właściwe dawkowanie, odpowiednie łączenie leków przeciwbólowych, które wykorzystuje sumowanie się efektu przeciwbólowego (addycję) lub jeszcze lepiej synergizm działania, oraz odpowiednie dobranie do danej jednostki chorobowej leków adjuwantowych. Właściwie zastosowana farmakoterapia jest skuteczna u około 85 proc. chorych.

Umowa lekarza z pacjentem

Umowa lekarza z pacjentem

Lekarz podejmujący się leczenia pacjenta w świetle prawa cywilnego zaciąga zobowiązanie. O ile nie mamy do czynienia z sytuacją nagłą, gdy opóźnienie w udzieleniu pomocy lekarskiej grozi utratą życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, oraz innym przypadkiem niecierpiącym zwłoki, relację między lekarzem i pacjentem można traktować jak formę kontraktu.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – najbardziej ryzykowna forma prowadzenia firmy medycznej

Jednoosobowa działalność gospodarcza – najbardziej ryzykowna forma prowadzenia firmy medycznej

"W Polsce możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej, w tym medycznej, w kilku formach organizacyjno-prawnych. Do najpopularniejszych należą: jednoosobowa działalność gospodarcza (dalej JDG) oraz spółki: cywilna, osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna)" - informuje doradca podatkowy Łukasz Chmielecki.

Lekarze i alkohol

Lekarze i alkohol

poll 1067 comment 8

Czy nadużywanie alkoholu jest poważnym problemem wśród Twoich koleżanek i kolegów lekarzy?