Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Dlaczego w aptekach brakuje leków?

Dlaczego w aptekach brakuje leków?

Jest kilka przyczyn złego zaopatrzenia aptek. Bardzo duże braki leków refundowanych są spowodowane ich reeksportem zagranicę. W wyniku wynegocjowania istotnie niższych cen leków w Polsce w stosunku do cen w wielu krajach europejskich o wiele bardziej opłacalna jest ich sprzedaż zagranicę niż pacjentom w kraju, a większość otwieranych przez niefarmaceutów aptek powstaje głównie w tym celu...

Zapał jest, systemu brak

Zapał jest, systemu brak

Działalność różnych stowarzyszeń niosących pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi pokazuje, że pacjenci, ich rodziny, pracownicy medyczni i opieki społecznej mają bardzo dużo energii nakierowanej na skuteczne wsparcie chorych. Brakuje jednak koordynacji działań i odpowiedniego finansowania, by psychiatria środowiskowa we właściwy sposób pomagała wszystkim potrzebującym...

Choroby przyzębia

Choroby przyzębia

Choroby przyzębia są przewlekłymi chorobami infekcyjnymi tkanek otaczających ząb i utrzymujących go w zębodole. Fakt, że są przewlekłe, ma istotne znaczenie, ponieważ proces zapalny może nie tylko oddziaływać miejscowo, ale także wpływać na zdrowie ogólne pacjenta. Bakterie występujące w kieszonce przyzębnej mają możliwość przedostawania się poza nią, do krwiobiegu, co uruchamia różne niepożądane mechanizmy biologiczne...

Stop! Nie przetaczamy!*

Stop! Nie przetaczamy!*

Ludzie śmiali się z naszych ćwiczeń. Ćwiczyliśœmy np. pobieranie szpiku do przeszczepienia. Na korytarzu ustawialiśœmy stół z misiem mojego syna, na którym zespół trenował pobieranie szpiku. Chodziło mi o wypracowanie idealnej synchronizacji, żeby każdy wiedział, w którym miejscu ma stać, co podać, a jednoczeœśnie nie przeszkadzał innym...

Lekarzu, zadbaj o swoje zdrowie cz. 3

Lekarzu, zadbaj o swoje zdrowie cz. 3

Wiadomo, że na rozwój problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, niektóre leki i narkotyki, mają wpływ czynniki biologiczne, psychologiczne, duchowe i społeczne. Dotyczy to każdego człowieka, bez względu na jego płeć, wiek, wykształcenie czy status materialny...

Trudna sztuka rozmowy

Trudna sztuka rozmowy

W jednym z listów do Izby Lekarskiej lekarz opisał nastepującą sytuacje: pacjentka skarżyła się na kaszel i żądała badania rtg klatki piersiowej. Lekarz nie stwierdził u niej zmian osłuchowych i na podstawie badania oraz wywiadu nie widział potrzeby wykonania zdjęcia. Ponieważ jednak pacjentka nadal żądała badania rtg, zostało ono wykonane...

Lekarzu, zadbaj o swoje zdrowie cz. 2

Lekarzu, zadbaj o swoje zdrowie cz. 2

W ostatnich latach spotykamy doœść często, niejednokrotnie na pierwszych stronach gazet, obrażające śœrodowisko lekarskie i często tendencyjne notatki pod „"chwytliwymi"” tytułami (cytuję): "„Pijany lekarz udzielał pomocy”", "Pora ukarać pijanych lekarzy", "„Pijany lekarz na dyżurze przyjmował pacjentów", „"Operowała po pijanemu - pacjent zmarł"”, "„Zmarł pacjent reanimowany przez pijanego lekarza", „"Pijana załoga karetki pogotowia", "Pijani lekarze w szpitalu dziecięcym", "Znów pijany lekarz na dyżurze", "Pijany lekarz na wezwanie", "Pijany jak lekarz", "Barek w dyżurce" czy "Alkoholików w kitlach nikt nie tropi".

Obowiązek kontroli sanitarno-epidemiologicznej w praktykach!

Obowiązek kontroli sanitarno-epidemiologicznej w praktykach!

W maju 2010 r. weszły w życie przepisy prawa dotyczące przeprowadzania obowiązkowej kontroli wewnętrznej w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Każdy świadczeniodawca jest obowiązany sporządzić dokumentację takiej kontroli, której może zażądać powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna...

Dbajmy o nogi, leczmy żylaki

Dbajmy o nogi, leczmy żylaki

Choroby żył obwodowych kończyn dolnych dotyczą 30-40 proc. dorosłych mieszkańców naszego kraju. Cierpiących na cukrzycę w Polsce mamy 2 mln, osób z nadciśnieniem tętniczym około 6 mln, a dotkniętych przewlekłą chorobą żylną znacznie więcej. Oczywiście przewlekła choroba żylna ma wiele postaci, począwszy od najłagodniejszych, czyli teleangiektazji...

Ból trzeba leczyć

Ból trzeba leczyć

Żyjemy w epoce, kiedy cierpienie, zwłaszcza długotrwałe, nie jest akceptowane. Poza tym -– z medycznego punktu widzenia -– ból jest zjawiskiem najcz궜ciej związanym z urazem lub chorobą i kiedy spełni swoją rolę fizjologiczną, czyli rolę ostrzegawczą, przestaje być potrzebny. Są sytuacje, w których jest wyjątkowo niekorzystny...

Lekarze i alkohol

Lekarze i alkohol

poll 1067 comment 8

Czy nadużywanie alkoholu jest poważnym problemem wśród Twoich koleżanek i kolegów lekarzy?