Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Leki stosowane w reumatologii a układ krążenia

Leki stosowane w reumatologii a układ krążenia

Patologie w układzie krążenia spotykane w chorobach reumatoidalnych mogą wynikać bezpośrednio ze zmian morfologicznych w obrębie tego układu (jak np. w zespole Marfana) lub zmian zapalnych, które stanowią podstawowe kryterium rozpoznania schorzenia (jak w gorączce reumatycznej) (1). Mogą być także wtórnym następstwem nieswoistego procesu zapalnego i zapalenia naczyń (vasculitis), będących istotą różnych schorzeń (np. rzs, tru, choroby Takayashu).

Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu i leczeniu chorób u dzieci

Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu i leczeniu chorób u dzieci

Składniki żywności o potencjalnym korzystnym wpływie na funkcje organizmu są w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania naukowców w wielu ośrodkach na świecie, a dotychczasowe klinicznie potwierdzone obserwacje wydają się sugerować nowe możliwości zapobiegania i leczenia wielu chorób dietą. Wśród składników o szczególnych możliwościach modulowania różnych funkcji organizmu znajdują się m. in. prebiotyki, probiotyki i synbiotyki, antyoksydanty, fitoestrogeny, flawonoidy.

Gdy lekarz płaci za zlecane badania...

Gdy lekarz płaci za zlecane badania...

poll 526 comment 15

Czy lekarz na kontrakcie powinien płacić ze swojej puli za badania zlecane pacjentom?