Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Postępowanie konkursowe: zmiana oferty

Postępowanie konkursowe: zmiana oferty

W praktyce podmiotów leczniczych często zdarza się sytuacja, iż zaoferowany grafik pracy podmiotu leczniczego w konkursie prowadzonym przez NFZ musi ulec zmianie. W związku z tym powstaje wątpliwość, czy i w jakim zakresie oferent może złożyć nową ofertę lub jej „korektę”.

Karboplatyna z winorelbiną u chorych z operacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w codziennej praktyce klinicznej

Karboplatyna z winorelbiną u chorych z operacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w codziennej praktyce klinicznej

Radykalna operacja chirurgiczna niedrobnokomórkowego raka płuca jest optymalnym rozwiązaniem cechującym się dobrym rokowaniem. Niemniej jednak, w momencie obserwacji u ponad połowy chorych dochodzi do rozwoju mikroprzerzutów, co wiąże się z istotnym pogorszeniem przeżycia.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 1043 comment 21

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?