Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Personel medyczny coraz częściej pada ofiarą agresji ze strony pacjentów oraz osób postronnych (najczęściej bliskich, towarzyszących chorym). Dane opublikowane przez Komendę Główną Policji są alarmujące.

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Od dłuższego czasu na rynku usług zdrowotnych obserwuje się tendencję do zatrudniania personelu medycznego na zasadach umów cywilnoprawnych, zwanych powszechnie „kontraktami”, które w wielu placówkach stopniowo wypierają umowy o pracę.

Przeszczepienie nerki u chorych  z patologią dolnego odcinka dróg moczowych

Przeszczepienie nerki u chorych z patologią dolnego odcinka dróg moczowych

Przeszczepienie nerki jest uznaną metodą leczenia schyłkowej niewydolności nerek. Procedura ta jest wykonywana u pacjentów od 12. miesiąca życia do powyżej 75. roku życia. Najczęstszymi przyczynami schyłkowej niewydolności nerek w Polsce są: nefropatia cukrzycowa, kłębuszkowe zapalenie nerek i nefropatia nadciśnieniowa.

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Leczenie zakażeń układu moczowego w ciąży

Leczenie zakażeń układu moczowego w ciąży

Zakażenia układu moczowego (ZUM) w ciąży, zarówno dolnego, jak i górnego jego odcinka, stanowią poważny problem kliniczny. Częstość ich występowania u kobiet ciężarnych i nieciężarnych nie różni się aż tak bardzo (aczkolwiek odmiedniczkowe zapalenie nerek częściej obserwuje się w ciąży), ale ich konsekwencje są znacznie poważniejsze...

Leczenie niepowikłanych zakażeń układu moczowego

Leczenie niepowikłanych zakażeń układu moczowego

Niepowikłane zakażenia układu moczowego (ZUM) to zakażenia występujące u kobiet bez stwierdzonych anatomicznych lub czynnościowych czynników predysponujących do infekcji i/lub niepowodzenia terapii. Mogą one dotyczyć dolnych (zapalenie pęcherza moczowego) lub górnych dróg moczowych (ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek [OOZN])...

Rak prostaty – leczenie hormonalne oraz zastosowanie związków pochodzenia naturalnego

Rak prostaty – leczenie hormonalne oraz zastosowanie związków pochodzenia naturalnego

Gruczoł krokowy jest nieparzystym narządem należącym do męskiego układu moczowo-płciowego. Jest otoczony powięzią łącznotkankową, która łączy go z sąsiednimi narządami i ścianami miednicy mniejszej. Obejmuje sterczową część cewki moczowej. Kształtem przyrównuje się go do kasztana jadalnego. Na jego tylnej powierzchni znajduje się płytki rowek przebiegający pośrodkowo, dzielący gruczoł na dwa płaty...

Ból funkcjonalny – część II (śródmiąższowe zapalenie pęcherza, wulwodynia, przewlekły ból krzyża)

Ból funkcjonalny – część II (śródmiąższowe zapalenie pęcherza, wulwodynia, przewlekły ból krzyża)

Zaburzenia funkcjonalne oznaczają zmiany w zachowaniu lub działaniu, pojawiające się bez możliwej do stwierdzenia patologii w strukturach lub funkcjach narządów. Zespoły bólu funkcjonalnego charakteryzują się występowaniem nadwrażliwości na bodźce bólowe i podprogowe, często jest to ból samoistny z objawami towarzyszącymi, które dotyczą różnych obszarów ciała.

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 711 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?