Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Personel medyczny coraz częściej pada ofiarą agresji ze strony pacjentów oraz osób postronnych (najczęściej bliskich, towarzyszących chorym). Dane opublikowane przez Komendę Główną Policji są alarmujące.

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Od dłuższego czasu na rynku usług zdrowotnych obserwuje się tendencję do zatrudniania personelu medycznego na zasadach umów cywilnoprawnych, zwanych powszechnie „kontraktami”, które w wielu placówkach stopniowo wypierają umowy o pracę.

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Zaburzenia depresyjne w zespole jelita drażliwego

Zaburzenia depresyjne w zespole jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego (irritable bowel syndrome, IBS) jest przewlekłą chorobą przewodu pokarmowego, charakteryzującą się nieprawidłowym rytmem wypróżnień, bólami brzucha oraz dyskomfortem w obrębie jamy brzusznej. Należy do tzw. chorób czynnościowych przewodu pokarmowego, w których nie ma zmian w badaniach laboratoryjnych oraz endoskopowych...

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Otępienia – praktyczne rekomendacje diagnostyczne i terapeutyczne w podstawowej opiece zdrowotnej

Otępienia – praktyczne rekomendacje diagnostyczne i terapeutyczne w podstawowej opiece zdrowotnej

Otępienie to zespół objawów, którego obraz kliniczny charakteryzuje się zaburzeniem funkcji poznawczych, obejmujących co najmniej jedną z następujących domen funkcjonowania psychicznego człowieka: uczenie się, pamięć, język, funkcje wykonawcze, uwagę, funkcje wzrokowo-przestrzenne i poznanie społeczne...

Terapia systemowa rodzin i psychoedukacja rodziny jako metoda wspierania chorego na astmę oskrzelową

Terapia systemowa rodzin i psychoedukacja rodziny jako metoda wspierania chorego na astmę oskrzelową

Jedną z możliwych form pomocy chorym na astmę oskrzelową jest terapia systemowa. Polega ona na pracy z całą rodziną pacjenta. Terapia systemowa jest nurtem psychoterapii, który zakłada, że objawy choroby są skutkiem interakcji w rodzinie, a oddziaływanie na cały system rodzinny przynosi lepsze efekty, niż terapia samego pacjenta...

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja jest poważną, ogólnoustrojową reakcją alergiczną, którą charakteryzuje szybki początek i przebieg, a która prowadzi do śmierci. Rozpoznanie ma charakter kliniczny. Spadek ciśnienia tętniczego i wstrząs nie są kryteriami niezbędnymi do rozpoznania reakcji anafilaktycznej...

Zaburzenia rozwoju płci – postępowanie, problemy, kontrowersje

Zaburzenia rozwoju płci – postępowanie, problemy, kontrowersje

Płeć jest określona przez wiele cech, które wynikają z informacji genetycznej zawartej na chromosomach płciowych, z czynności hormonalnej gonad, anatomii narządów płciowych, a także ze zróżnicowania płciowego mózgu. Mianem zaburzeń różnicowania płci (ZRP) określa się cielesne zaburzenia, które wynikają z niezgodności poszczególnych cech określających płeć...

Lekarz rodzinny i psycholog razem? Ocena i pomoc psychologiczna na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz rodzinny i psycholog razem? Ocena i pomoc psychologiczna na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej

Psychologia jako nauka zajmuje się badaniem mechanizmów i praw rządzących psychiką i zachowaniem człowieka, wyrasta z nauk społecznych i pozwala na całościowe i systematyczne spojrzenie na człowieka i jego naturę. Jest nauką młodą, jak rzekł Ebbinghaus – jeden z pierwszych psychologów „Psychologia ma długą przeszłość, ale krótką historię”...

Świąd – problem interdyscyplinarny

Świąd – problem interdyscyplinarny

Świąd jest najczęstszą dolegliwością zgłaszaną przez pacjentów chorujących na schorzenia dermatologiczne. Okazuje się, że bardzo często towarzyszy on również chorobom internistycznym, neurologicznym i psychicznym. W badaniach epidemiologicznych stwierdzono, że przewlekły świąd dotyczy ok. 8–9% ogólnej populacji...

Rodzinne i rówieśnicze czynniki związane z upijaniem się  i paleniem tytoniu przez 15-letnią młodzież

Rodzinne i rówieśnicze czynniki związane z upijaniem się i paleniem tytoniu przez 15-letnią młodzież

Badanie ankietowe przeprowadzono w szkołach w roku szkolnym 2010/2011 w ramach międzynarodowych badań HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) na grupie 1551 osób w wieku 15 lat (49,1% chłopców). Do oceny częstości podejmowania zachowań ryzykownych wykorzystano pytania z kwestionariusza HBSC...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 711 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?