Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Personel medyczny coraz częściej pada ofiarą agresji ze strony pacjentów oraz osób postronnych (najczęściej bliskich, towarzyszących chorym). Dane opublikowane przez Komendę Główną Policji są alarmujące.

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Od dłuższego czasu na rynku usług zdrowotnych obserwuje się tendencję do zatrudniania personelu medycznego na zasadach umów cywilnoprawnych, zwanych powszechnie „kontraktami”, które w wielu placówkach stopniowo wypierają umowy o pracę.

Czy umiemy zapobiec astmie u dzieci?

Czy umiemy zapobiec astmie u dzieci?

Patrząc krytycznie na dostępne dane, musimy zdawać sobie sprawę, że populacja dziecięca jest pod względem biologicznym niezwykle heterogenna. Z praktycznego punktu widzenia należy uwzględnić wiele zmiennych: wiek dziecka, płeć, środowisko wzrastania (miejskie/wiejskie), narażenie na dym tytoniowy czy też kontakt z innymi dziećmi (starsze rodzeństwo, żłobek/przedszkole). Podobne podejście odnaleźć możemy w zaleceniach GINA (Global Initiative for Asthma) dotyczących metod redukcji ryzyka zaostrzeń astmy.

Nowości 2016 w terapii biologicznej astmy oskrzelowej

Nowości 2016 w terapii biologicznej astmy oskrzelowej

Zgodnie z zaleceniami ekspertów GINA (1), podstawą terapii najcięższych postaci atopowej astmy oskrzelowej, gdy nie udaje się osiągnąć optymalnej kontroli choroby za pomocą standardowych metod farmakoterapii (wysokie dawki glikokortykosteroidów podawanych w inhalacji w połączeniu z innymi lekami kontrolującymi, m.in. tiotropium, LABA, teofiliną, lekami antyleukotrienowymi), jest humanizowane przeciwciało monoklonalne anty-IgE – omalizumab.

Współczesna terapia astmy – sztuka dokonywania wyborów

Współczesna terapia astmy – sztuka dokonywania wyborów

Leczenie astmy oskrzelowej jest zawsze wyzwaniem. Obowiązujące dzisiaj standardy terapii astmy nie są wcale łatwe do interpretacji (1). Z jednej strony to dobrze, ponieważ zostawiają bardzo wiele miejsca do rozważań i dopasowania terapii przez lekarza do konkretnego pacjenta. Z drugiej jednak pozwalają na dość duży stopień dowolności leczenia, co nie zawsze wpływa dobrze na poziom kontroli astmy oskrzelowej.

Leczenie wczesnych i odległych zakażeń po przeszczepieniu nerki

Leczenie wczesnych i odległych zakażeń po przeszczepieniu nerki

Zakażenia należą do najczęstszych powikłań u biorców przeszczepu nerki. Ekspozycja na mikroorganizmy może być środowiskowa lub endogenna. Na upośledzoną odpowiedź układu immunologicznego składa się wiele czynników, w tym: stosowanie leków immunosupresyjnych, integralność barier (tj. skóry i błon śluzowych), współistnienie innych chorób, neutropenia, limfopenia, zaburzenia metaboliczne (cukrzyca, mocznica), niedożywienie.

Wybór długo działającego beta-mimetyku a częstość akcji serca i ryzyko zgonu

Wybór długo działającego beta-mimetyku a częstość akcji serca i ryzyko zgonu

Bezpieczeństwo kardiologiczne leków wziewnych jest ważnym elementem w terapii astmy, a w szczególności przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Działania niepożądane tej grupy preparatów występują u pacjentów niezwykle często. W wielu sytuacjach mają charakter przemijający, mogą być dobrze tolerowane przez chorych...

Steroidy donosowe – terapia nowoczesna, bezpieczna

Steroidy donosowe – terapia nowoczesna, bezpieczna

Według wielu badań epidemiologicznych na alergiczny nieżyt nosa (ANN) cierpi nawet do 30% populacji Polski. Według danych WHO, w roku 2020 na ANN będzie chorować co drugie dziecko w Europie. O ile zachorowalność na inne choroby alergiczne, takie jak astma czy alergiczne zapalenie spojówek, osiągnęła już plateau w naszym kraju, to w odniesieniu do ANN obserwujemy trend wzrastania częstości zachorowań u pacjentów.

Wielokierunkowe spojrzenie na witaminę D

Wielokierunkowe spojrzenie na witaminę D

W 1922 r. McCollum odkrył witaminę D, która początkowo była identyfikowana z regulowaniem metabolizmu kości, gospodarką wapniową oraz występowaniem krzywicy u niemowląt. Odkrycie receptora witaminy D (VDR) było przełomowym momentem w badaniach nad jej funkcją, ponieważ skierowało ich rozwój w stronę poszukiwania innych, pozaszkieletowych funkcji tego związku...

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Nowe leki do stosowania w POChP – dostępne dla naszych pacjentów

Nowe leki do stosowania w POChP – dostępne dla naszych pacjentów

Kilka miesięcy temu pojawił się nowy, refundowany lek zalecany do terapii POChP – glikopironium. Lek należy do grupy długo działających leków antycholinergicznych i jest podawany raz dziennie wziewnie. Nieco wcześniej zaczęliśmy używać w tych samym wskazaniu ultra długo działającego agonistę receptorów beta – indakaterol...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2276 comment 43

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?