Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Przerażony rozpoznaniem nieuleczalnej choroby pacjent zapłaci każdą cenę za odrobinę złudnej nadziei...

Przerażony rozpoznaniem nieuleczalnej choroby pacjent zapłaci każdą cenę za odrobinę złudnej nadziei...

Homeopatia to metoda leczenia stworzona w początkach XIX wieku w przez S. Hanhnemanna zakładająca, że sam czynnik, który szkodzi ustrojowi może być lekiem, jeśli zostanie użyty w minimalnej dawce. Stąd wywodzi się pierwsza zasada homeopatii: similia similibus curantur czyli "podobne leczy się podobnymi",

Gdy lekarz płaci za zlecane badania...

Gdy lekarz płaci za zlecane badania...

poll 901 comment 16

Czy lekarz na kontrakcie powinien płacić ze swojej puli za badania zlecane pacjentom?