Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Medycyna a koniec życia

Medycyna a koniec życia

Fakty są następujące: dzisiaj rodzimy się, żyjemy i umieramy „w” medycynie (a niekiedy, niestety, „z powodu” medycyny). W krajach rozwiniętych 70% ludzi umiera w szpitalu, co sprawia, że cały szereg sondaży opinii publicznej wskazuje na nieludzkie warunki końca naszego życia.

Tamowanie masywnych krwotoków z zastosowaniem nowoczesnych środków i metod sprawdzonych w warunkach taktycznych

Tamowanie masywnych krwotoków z zastosowaniem nowoczesnych środków i metod sprawdzonych w warunkach taktycznych

Najważniejszym elementem wstępnej oceny rannego jest znalezienie wszystkich miejsc intensywnego krwawienia i ich skuteczne zatamowanie.

Zespół poresuscytacyjny – postępowanie terapeutyczne

Zespół poresuscytacyjny – postępowanie terapeutyczne

Pomimo obowiązujących od wielu lat wytycznych postępowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej i ich regularnych aktualizacji wyniki leczenia pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia są wciąż niezadowalające.

Mechaniczne wspomaganie serca jako metoda leczenia krańcowej niewydolności krążenia i pomost do przeszczepienia serca

Mechaniczne wspomaganie serca jako metoda leczenia krańcowej niewydolności krążenia i pomost do przeszczepienia serca

Transplantacja serca pozostaje złotym standardem postępowania w leczeniu ciężkiej niewydolności serca opornej na leczenie farmakologiczne. Ograniczona dostępność organów wymusza stosowanie alternatywnych sposobów postępowania, dających możliwość wykonania transplantacji serca bądź przedłużających życie.

Postępowanie po urazach wątroby u dzieci – doświadczenia Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Postępowanie po urazach wątroby u dzieci – doświadczenia Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Urazy są wiodącą przyczyną śmiertelności i zachorowalności u dzieci. Urazy wątroby stanowią 2–14% wszystkich urazów u dzieci i zajmują drugie miejsce po urazach śledziony wśród urazów narządów jamy brzusznej.

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Personel medyczny coraz częściej pada ofiarą agresji ze strony pacjentów oraz osób postronnych (najczęściej bliskich, towarzyszących chorym). Dane opublikowane przez Komendę Główną Policji są alarmujące.

Postępowanie z pacjentem z masywnym krwotokiem w warunkach przedszpitalnych

Postępowanie z pacjentem z masywnym krwotokiem w warunkach przedszpitalnych

Wypadki drogowe stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w grupie wiekowej poniżej 40. roku życia. Skutkiem urazów komunikacyjnych są krwotoki, będące przyczyną do 80% zgonów wśród pacjentów urazowych.

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Od dłuższego czasu na rynku usług zdrowotnych obserwuje się tendencję do zatrudniania personelu medycznego na zasadach umów cywilnoprawnych, zwanych powszechnie „kontraktami”, które w wielu placówkach stopniowo wypierają umowy o pracę.

Nagłe zagrożenie zdrowia oraz nagłe zagrożenie życia. Propozycja analizy prawnej oraz jej kontekst socjomedyczny

Nagłe zagrożenie zdrowia oraz nagłe zagrożenie życia. Propozycja analizy prawnej oraz jej kontekst socjomedyczny

O ile nagłe zagrożenie życia jest z reguły właściwie rozumiane w sposób intuicyjny, o tyle nagłego zagrożenia zdrowotnego ma charakter bardzo subiektywny, zależny od: wykształcenia, osobowości, profilu emocjonalnego jednostki, warunków otoczenia i wielu zmiennych, których ocena jest aktualnie domeną szeroko rozumianych badań z zakresu socjologii zdrowia.

Wstępna intensywna terapia w szpitalnym oddziale ratunkowym

Wstępna intensywna terapia w szpitalnym oddziale ratunkowym

Elementami, które wymagają omówienia ze względów praktycznych są ogólne zasady postępowania w wybranych przypadkach pacjentów w stanie krytycznie ciężkim oraz współdziałanie oddziałów medycyny ratunkowej i oddziałów intensywnej terapii oraz ustalenie przez personel lekarski tych oddziałów zasad współpracy dla dobra najciężej chorych pacjentów.

Nowe doustne leki przeciwkrzepliwe w terapii żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i niezastawkowego  migotania przedsionków

Nowe doustne leki przeciwkrzepliwe w terapii żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i niezastawkowego migotania przedsionków

Nowe doustne antykoagulanty (NOAC) stanowią duży postęp w leczeniu pacjentów ze wskazaniami do długotrwałej terapii przeciwkrzepliwej w prewencji i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻCHZZ) oraz w prewencji udaru mózgu w niezastawkowym migotaniu przedsionków...

Najnowsze perspektywy leczenia farmakologicznego astmy i POChP

Najnowsze perspektywy leczenia farmakologicznego astmy i POChP

W ostatnich latach prowadzono wiele badań naukowych oraz klinicznych, skoncentrowanych na poszukiwaniu nowych kierunków leczenia chorób obturacyjnych. Szczegółowo opisano wiele fenotypów astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Analizowano wpływ alergii, atopii, częstości zaostrzeń, nasilenia objawów klinicznych oraz wykładników czynnościowych na rodzaj zapalenia w drogach oddechowych...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1999 comment 39

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?