Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym wśród personelu medycznego – priorytetowe działanie Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym wśród personelu medycznego – priorytetowe działanie Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Zakażenia szpitalne, w tym zakażenia krwiopochodne personelu służby zdrowia, to od wielu lat bardzo ważny problem dla samego środowiska medycznego i specjalistów zajmujących się kontrolą zakażeń.

Podwyżki w opiece medycznej zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r.

Podwyżki w opiece medycznej zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r.

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, która 19 lipca 2017 r. została podpisana przez Prezydenta, pracownicy otrzymają podwyżkę o wskazane w ustawie wskaźniki.

Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc

Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc

Wtórna nadczynność przytarczyc stanowi częste zaburzenie związane z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Wzrost syntezy i sekrecji parathormonu (PTH) jest wtórny do retencji fosforanów, zmniejszenia stężenia kalcytriolu (1,25(OH)2D), wzrostu stężenia FGF-23, a w późniejszym okresie – obniżenia stężenia wapnia zjonizowanego w surowicy.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 1043 comment 21

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?