Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Karboplatyna z winorelbiną u chorych z operacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w codziennej praktyce klinicznej

Karboplatyna z winorelbiną u chorych z operacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w codziennej praktyce klinicznej

Radykalna operacja chirurgiczna niedrobnokomórkowego raka płuca jest optymalnym rozwiązaniem cechującym się dobrym rokowaniem. Niemniej jednak, w momencie obserwacji u ponad połowy chorych dochodzi do rozwoju mikroprzerzutów, co wiąże się z istotnym pogorszeniem przeżycia.

Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym wśród personelu medycznego – priorytetowe działanie Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym wśród personelu medycznego – priorytetowe działanie Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Zakażenia szpitalne, w tym zakażenia krwiopochodne personelu służby zdrowia, to od wielu lat bardzo ważny problem dla samego środowiska medycznego i specjalistów zajmujących się kontrolą zakażeń.

Gdy lekarz płaci za zlecane badania...

Gdy lekarz płaci za zlecane badania...

poll 582 comment 15

Czy lekarz na kontrakcie powinien płacić ze swojej puli za badania zlecane pacjentom?