Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Nagła głuchota – coraz częstszy  problem nie tylko w starszym wieku

Nagła głuchota – coraz częstszy problem nie tylko w starszym wieku

Nagła głuchota (sudden deafness, SD; nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy – sudden sensorineural hearing loss, SSNHL) to jednostka chorobowa, którą po raz pierwszy opisał w 1944 r. De Kleyn (1). Najczęściej jest definiowana jako ubytek słuchu o charakterze odbiorczym, dotyczący jednej lub obu stron, którego wielkość to co najmniej 30 dB w trzech sąsiadujących ze sobą częstotliwościach i który wystąpił w czasie do 72 godzin (2).

Zastosowanie glikokortykosteroidów w chorobach laryngologicznych

Zastosowanie glikokortykosteroidów w chorobach laryngologicznych

We współczesnej medycynie glikokortykosteroidy (GKS) mają już ugruntowaną pozycję w leczeniu wielu chorób. Stosuje się je w pulmonologii: w astmie oskrzelowej, POChP, w terapii chorób autoimmunologicznych: toczniu układowym, reumatoidalnym zapaleniu stawów, chorobie Leśniowskiego-Crohna, w terapii chorób rozrostowych, m.in. w białaczce limfocytarnej, w zapobieganiu odrzucaniu przeszczepów, miejscowo w stanach zapalnych w dermatologii oraz we wstrząsie anafilaktycznym.

Nowoczesne metody endoskopowego obrazowania krtani

Nowoczesne metody endoskopowego obrazowania krtani

Zmiany patologiczne krtaniowej części gardła i krtani są niejednokrotnie trudne do oceny lusterkiem krtaniowym w badaniu laryngologicznym. Uzupełnienie badania o endoskopię wykonywaną w znieczuleniu ogólnym umożliwia bezpośrednią ocenę zmiany z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego. Trwają jednak poszukiwania metody badawczej, która umożliwiałaby wiarygodną ocenę zmian w krtani ze wstępnym ich różnicowaniem podczas badania chorego już w ambulatorium. Nowe rozwiązania techniczne zaczynają dawać takie możliwości, a jedną z nich jest „biologiczna endoskopia”. Pojęcie to obejmuje różne techniki endoskopowe, które w porównaniu do klasycznej endoskopii umożliwiają wizualizację zmian niewykrywalnych w białym świetle.

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Biofilm a oporność bakteryjna – wyzwanie w codziennej praktyce lekarskiej

Biofilm a oporność bakteryjna – wyzwanie w codziennej praktyce lekarskiej

Bakterie Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa to patogeny najczęściej wywołujące zakażenia w obrębie dróg oddechowych. Współczesna antybiotykoterapia w dużej części likwiduje zakażenia tymi drobnoustrojami, ale niestety coraz częściej obserwuje się brak poprawy i wyleczenia mimo zastosowania tych chemioterapeutyków...

Rola ultrasonografii we współczesnej laryngologii

Rola ultrasonografii we współczesnej laryngologii

Ultrasonografia jest obecnie powszechną metodą badania w diagnostyce obrazowej z uwagi na bezinwazyjność i bezpieczeństwo stosowania oraz wzrastającą jakość uzyskiwanych obrazów związaną z postępem technologicznym. Coraz więcej producentów oferuje aparaty USG stosunkowo niewielkich rozmiarów, mobilne, w dość przystępnej cenie, mogące znaleźć zastosowanie w poszerzeniu diagnostyki laryngologicznej...

Postępowanie dietetyczne w hipercholesterolemii u dzieci i dorosłych

Postępowanie dietetyczne w hipercholesterolemii u dzieci i dorosłych

Choroby układu krążenia są jednymi z najczęstszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych. Liczne badania dowodzą, że proces miażdżycowy rozpoczyna się już u małych dzieci. W rozwoju miażdżycy znaczenie mają nie tylko uwarunkowania genetyczne. Ważną rolę odgrywają także czynniki środowiskowe, a zwłaszcza sposób żywienia i aktywność fizyczna...

Zastosowanie lasera w otolaryngologii

Zastosowanie lasera w otolaryngologii

Termin laser jest akronimem słów: light amplification by stimulated emission of radiation, które definiują to urządzenie jako służące do wzmacniania światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Ta wymuszona emisja jest procesem, w którym światło może być generowane w pewnych materiałach, takich jak: kryształy, ciecze, gazy i półprzewodniki...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2268 comment 42

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?