Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Zaburzenia erekcji – postępowanie z wykorzystaniem substancji pochodzenia naturalnego

Zaburzenia erekcji – postępowanie z wykorzystaniem substancji pochodzenia naturalnego

W artykule omówiono zaburzenia erekcji (ED) ze szczególnym uwzględnieniem zarówno epidemiologii, jak i aktualnie dostępnych metod leczenia. Opisując metody leczenia, zwrócono szczególną uwagę na preparaty pochodzenia naturalnego, gdyż biorąc pod uwagę ich profil bezpieczeństwa wydają się być istotną alternatywą dla terapii z wykorzystaniem cząsteczek syntetycznych.

Satysfakcja życia i samoocena wśród kobiet w okresie menopauzy

Satysfakcja życia i samoocena wśród kobiet w okresie menopauzy

Okres okołomenopauzalny jest naturalnym, ale dla większości kobiet bardzo trudnym etapem w życiu. Funkcjonowanie kobiet w tym okresie jest utrudnione nie tylko ze względu na występujące objawy somatyczne, będące skutkiem zmian hormonalnych, w głównej mierze niedoboru estrogenów, lecz także z powodu wpływu czynników psychospołecznych.

Czy reklama suplementów diety jest obiektywnym źródłem informacji o ich wpływie na zdrowie? Analiza reklam radiowo-telewizyjnych w świetle przepisów prawa żywnościowego

Czy reklama suplementów diety jest obiektywnym źródłem informacji o ich wpływie na zdrowie? Analiza reklam radiowo-telewizyjnych w świetle przepisów prawa żywnościowego

Suplementy diety to kategoria żywności, mimo że swoją formą (tabletka, kapsułka) i sposobem użycia bardziej przypominają leki. Z formalnego punktu widzenia odbiorcami suplementów diety są więc nie pacjenci, a konsumenci.

Hipochondria wczoraj i dziś

Hipochondria wczoraj i dziś

Słowo “hipochondria” należy do najstarszych medycznych pojęć. Starożytni Grecy używali terminu hypokhondrias (pod żebrami) dla oznaczenia nieokreślonej wewnętrznej dolegliwości, wywołującej lęk i cierpienie.

Medycyna a koniec życia

Medycyna a koniec życia

Fakty są następujące: dzisiaj rodzimy się, żyjemy i umieramy „w” medycynie (a niekiedy, niestety, „z powodu” medycyny). W krajach rozwiniętych 70% ludzi umiera w szpitalu, co sprawia, że cały szereg sondaży opinii publicznej wskazuje na nieludzkie warunki końca naszego życia.

Wybrane problemy funkcjonowania psychicznego u chorych z przewlekłymi chorobami układowymi tkanki łącznej na przykładzie reumatoidalnego zapalenia stawów

Wybrane problemy funkcjonowania psychicznego u chorych z przewlekłymi chorobami układowymi tkanki łącznej na przykładzie reumatoidalnego zapalenia stawów

Zaburzenia funkcjonowania psychicznego wskazywane są jako przyczyny wszystkich chorób układowych tkanki łącznej, a także jako ich następstwa. Obserwacje psychologiczne chorych z chorobami układowymi tkanki łącznej pozwalają na stwierdzenie, że ujawniają oni wiele negatywnych stanów emocjonalnych, a przede wszystkim: strach, lęk, poczucie zagrożenia, obniżony nastrój, przygnębienie, zniecierpliwienie, gniew i poczucie straty.

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Personel medyczny coraz częściej pada ofiarą agresji ze strony pacjentów oraz osób postronnych (najczęściej bliskich, towarzyszących chorym). Dane opublikowane przez Komendę Główną Policji są alarmujące.

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Od dłuższego czasu na rynku usług zdrowotnych obserwuje się tendencję do zatrudniania personelu medycznego na zasadach umów cywilnoprawnych, zwanych powszechnie „kontraktami”, które w wielu placówkach stopniowo wypierają umowy o pracę.

Psychoterapia u chorych z chorobami obturacyjnymi dróg oddechowych opornymi na farmakoterapię

Psychoterapia u chorych z chorobami obturacyjnymi dróg oddechowych opornymi na farmakoterapię

Terapia poznawczo-behawioralna stanowi nowoczesną metodę wsparcia leczenia chorych na choroby obturacyjne opornych na leczenie. Terapia ta skoncentrowana jest na zmianie negatywnych schematów poznawczych związanych z chorobą, na nauce prawidłowego oddechu, treningu radzenia sobie z napadem duszności oraz na ćwiczeniu przyjmowania leków wziewnych.

Depresje w schorzeniach somatycznych – podejścia terapeutyczne

Depresje w schorzeniach somatycznych – podejścia terapeutyczne

Wystąpienie (atypowych) objawów zaburzenia depresyjnego może być jedynym powodem, dla którego zaniepokojony pacjent zgłasza się po pomoc do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Z uwagi na ich niespecyficzny charakter, droga do prawidłowej diagnozy, często poprzez wykluczenie, wiedzie przez szereg następujących po sobie konsultacji specjalistycznych wymagających przeprowadzenia licznych badań dodatkowych.

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Zaburzenia depresyjne w zespole jelita drażliwego

Zaburzenia depresyjne w zespole jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego (irritable bowel syndrome, IBS) jest przewlekłą chorobą przewodu pokarmowego, charakteryzującą się nieprawidłowym rytmem wypróżnień, bólami brzucha oraz dyskomfortem w obrębie jamy brzusznej. Należy do tzw. chorób czynnościowych przewodu pokarmowego, w których nie ma zmian w badaniach laboratoryjnych oraz endoskopowych...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2276 comment 43

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?