Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Odbiór smaku słonego u osób po 50 roku życia*

Odbiór smaku słonego u osób po 50 roku życia*

Lekarze postulują ograniczenie spożywania soli, co z uwagi na rozpowszechnienie pokarmów bogatych w tę przyprawę, jest dużym wyzwaniem. Nie stwierdzono dotychczas, co jest przyczyną trudności w ograniczeniu spożycia soli, szczególnie przez osoby starsze...

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Niektóre prawnie dozwolone procedury medyczne wzbudzają wątpliwości moralne u części lekarzy, co może prowadzić do konfliktów między pacjentem a lekarzem (problem klauzuli sumienia). Celem naszych badań było zebranie opinii lekarzy na temat świadczeń medycznych, co do których istnieje rozbieżność polskimi regulacjami prawnymi a nauczaniem moralnym dominującego w Polsce wyznania religijnego (Kościoła katolickiego) oraz określenie czynników warunkujących takie opinie.

Osoba z zaburzeniami odżywiania – aspekty terapeutyczne

Osoba z zaburzeniami odżywiania – aspekty terapeutyczne

Istniejące niekwestionowane dowody na powiązanie zdrowia fizycznego i psychicznego prowadzą do szerszego, bardziej holistycznego i wielodyscyplinarnego podejścia do leczenia chorób psychosomatycznych. Obecnie odchodzi się od tradycyjnego sposobu pracy w zawodach medycznych. Przykładem zmieniającej się filozofii jest wykorzystanie „modelu powrotu do zdrowia” (recovery model). Model ten rzuca wyzwanie tradycyjnemu myśleniu o leczeniu i powrocie do zdrowia, dostarcza holistycznego poglądu na choroby, skupia się na pacjentach, a nie tylko na objawach, zakłada, że możliwy jest powrót do zdrowia nawet z ciężkich chorób.

Psychologiczne uwarunkowania niepowodzeń w redukcji masy ciała

Psychologiczne uwarunkowania niepowodzeń w redukcji masy ciała

Otyłość jest zjawiskiem, które towarzyszy ludzkości od dawna. Choć uważana początkowo za wyraz wysokiego statusu społecznego i zdrowia, to w miarę rozwoju wiedzy medycznej i świadomości społecznej podejście do otyłości zmienia się. Wykazano bowiem, że otyłość to nie tylko problem estetyczny, lecz wiąże się też ze wzrostem ryzyka wielu chorób, jak: choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy niektóre nowotwory...

Zmiana upodobań pokarmowych u kobiet w ciąży*

Zmiana upodobań pokarmowych u kobiet w ciąży*

Kobiety ciężarne często wykazują znaczące zmiany zachowań żywieniowych. Celem niniejszej pracy była ocena przyjemności czerpanej ze spożywania wybranych grup pokarmów u kobiet w I i II trymestrze ciąży.

Nietolerancja pokarmów i dodatków pokarmowych

Nietolerancja pokarmów i dodatków pokarmowych

Nietolerancją, w szerokim znaczeniu tego pojęcia, można nazwać niezdolność do właściwej reakcji organizmu na swoisty czynnik zewnętrzny (1). W odniesieniu do szkodliwości produktów spożywczych używa się w tym samym znaczeniu określenia ogólnego „opaczne reakcje na pokarmy”, które zazwyczaj bywa dzielone na dwie grupy czynników etiologicznych: toksyczne i nietoksyczne...

Wpływ enteralnej podaży roztworu wzbogaconego glutaminą, u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała, na ograniczenie objawów nietolerancji karmienia. Prospektywne, randomizowane badanie pilotażowe

Wpływ enteralnej podaży roztworu wzbogaconego glutaminą, u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała, na ograniczenie objawów nietolerancji karmienia. Prospektywne, randomizowane badanie pilotażowe

Nietolerancja karmienia jest częstym stanem stwierdzanym u wcześniaków, wymagającym ograniczenia podaży doustnej.

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki działają na komórki (i narządy) organizmu poprzez różne struktury zlokalizowane na powierzchni błony komórkowej, ale znane są już tak swoiste leki (np. przeciwciała), które reagują tylko z jednym receptorem. Bez względu na mechanizm działania, efekt zależy od obecności cząsteczek leku w krążeniu ogólnym (jeśli nie jest to lek stosowany zewnętrznie lub lokalnie) i najczęściej jest proporcjonalny do stężenia leku we krwi...

Skład i zawartość kwasów tłuszczowych w mleku kobiet z Gdańska i okolic w różnych okresach laktacji

Skład i zawartość kwasów tłuszczowych w mleku kobiet z Gdańska i okolic w różnych okresach laktacji

Karmienie naturalne jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Dla noworodka ludzkiego jednym z najistotniejszych składników mleka są kwasy tłuszczowe, w tym długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe, niezbędne do rozwoju układu nerwowego. Celem niniejszej pracy była ocena składu i zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu mleka kobiet w różnych okresach laktacji...

Czy istnieje związek między stężeniem czynników immunomodulujących w ludzkim mleku dojrzałym i wystąpieniem alergii pokarmowej u dzieci karmionych piersią?*

Czy istnieje związek między stężeniem czynników immunomodulujących w ludzkim mleku dojrzałym i wystąpieniem alergii pokarmowej u dzieci karmionych piersią?*

Celem pracy było określenie stężenia transformującego czynnika wzrostu-1, interleukiny, czynnika martwicy nowotworow-α w dojrzałym mleku ludzkim, a także zbadanie...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2268 comment 42

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?