Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Witamina D – znaczenie w chorobach obturacyjnych – zjawisko stare, dane kliniczne nowe

Witamina D – znaczenie w chorobach obturacyjnych – zjawisko stare, dane kliniczne nowe

Działanie terapeutyczne witaminy D jest znane od ponad 100 lat. Witamina D od kilku lat jest jednym z tych hormonów, które znajdują zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach medycyny. Jej znaczenie, a przede wszystkim rola niedoborów witaminy D były przedmiotem wielu kontrowersji i dyskusji w ciągu ostatnich lat...

Terapia astmy – co jest na drugim końcu?

Terapia astmy – co jest na drugim końcu?

Bez wątpienia postęp w terapii astmy, jaki dokonał się w ciągu ostatnich 40 lat, jest olbrzymi. Dziś liczba zgonów z powodu astmy jest stosunkowo niewielka i w Polsce nie przekracza 100–150 pacjentów rocznie. Niemniej jednak liczba zaostrzeń astmy pozostaje ciągle znaczącym problem terapeutycznym. Zaostrzenia, które powodują utratę komfortu życia, są przyczyną nieobecności w pracy lub w szkole...

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja jest poważną, ogólnoustrojową reakcją alergiczną, którą charakteryzuje szybki początek i przebieg, a która prowadzi do śmierci. Rozpoznanie ma charakter kliniczny. Spadek ciśnienia tętniczego i wstrząs nie są kryteriami niezbędnymi do rozpoznania reakcji anafilaktycznej...

Przewlekły kaszel w praktyce lekarza POZ

Przewlekły kaszel w praktyce lekarza POZ

Kaszel jest naturalnym odruchem obronnym ustroju. Umożliwia on (podobnie jak np. kichanie) oczyszczanie dróg oddechowych. Dzięki niemu drobiny i śluz znajdujące się zarówno w górnych, jak i dolnych drogach oddechowych mogą zostać z nich usunięte. Ten mechanizm ma znaczenie szczególnie w usuwaniu ciał obcych...

Przedwczesne dojrzewanie płciowe u dziewczynki wertykalnie zakażonej HIV

Przedwczesne dojrzewanie płciowe u dziewczynki wertykalnie zakażonej HIV

W praktyce pediatrycznej odmatczyne zakażenie HIV należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej stanów chorobowych. Elementem rutynowej opieki nad dzieckiem zakażonym HIV, powinna być ocena jego rozwoju z uwzględnieniem dojrzewania płciowego...

Etiologia i przebieg kliniczny pokrzywki u hospitalizowanych dzieci

Etiologia i przebieg kliniczny pokrzywki u hospitalizowanych dzieci

Dane dotyczące epidemiologii, etiologii i przebiegu klinicznego pokrzywki u dzieci są stale jeszcze przedmiotem dyskusji. Badaniem objęto 98 dzieci (M/K 42/57) w wieku od 2 miesięcy do 17,6 lat...

Zastosowanie diklofenaku w świetle najnowszych rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA) w praktyce klinicznej

Zastosowanie diklofenaku w świetle najnowszych rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA) w praktyce klinicznej

Bóle różnego rodzaju stanowią odwieczny problem. Już w starożytności poszukiwano nowych metod i leków na skuteczne zwalczenie bólu. Wyraz ból pochodzi od łacińskiego słowa poena i oznacza karę. W przeszłości uważano, że powodem bólu były demony bądź ból stanowił karę bogów. W okresie neolitycznym trepanacja czaszki stała się jedną z metod terapii przeciwbólowej w celu uwolnienia złych duchów.

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Chitozan, biopolimer będący pochodną chityny, biokompatybilny, biodegradowalny i hamujący wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, znajduje wiele zastosowań w medycynie. Od kilkunastu lat naukowcy prowadzą badania nad wykorzystaniem tego materiału we wspomaganiu regeneracji zarówno nerwów obwodowych, jak i neuronów ośrodkowego układu nerwowego...

Bortezomib podawany podskórnie jako nowa obiecująca droga do skutecznego leczenia podtrzymującego w szpiczaku plazmocytowym

Bortezomib podawany podskórnie jako nowa obiecująca droga do skutecznego leczenia podtrzymującego w szpiczaku plazmocytowym

Szpiczak plazmocytowy, mimo wprowadzenia do praktyki klinicznej w ostatnich latach nowych leków oraz ciągłego poszukiwania nowych punktów uchwytu dla leczenia celowanego, pozostaje chorobą nieuleczalną...

Analiza zmian immunofenotypu komórek białaczkowych przy diagnozie oraz wznowie w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej oraz ich wpływu na wykrywanie minimalnej choroby resztkowej

Analiza zmian immunofenotypu komórek białaczkowych przy diagnozie oraz wznowie w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej oraz ich wpływu na wykrywanie minimalnej choroby resztkowej

Celem badania było porównanie immunofenotypu blastów przy rozpoznaniu choroby i przy wznowie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci oraz określenie najczęściej występujących zmian ekspresji antygenów komórkowych.

Przydatność najnowszych kryteriów diagnostycznych i terapeutycznych ACR/EULAR w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

Przydatność najnowszych kryteriów diagnostycznych i terapeutycznych ACR/EULAR w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

W Polsce z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów leczy się blisko 400 tysięcy osób, a każdego roku odnotowuje się od 8 do 16 tysięcy nowych przypadków zachorowań. Choroby reumatyczne stanowią więc ogromny problem zdrowotny, z którym musi zmierzyć się statystycznie co 3 osoba populacji. Warunkiem skutecznego leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów jest wczesne ustalenie rozpoznania i agresywne leczenie choroby...

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Niektóre prawnie dozwolone procedury medyczne wzbudzają wątpliwości moralne u części lekarzy, co może prowadzić do konfliktów między pacjentem a lekarzem (problem klauzuli sumienia). Celem naszych badań było zebranie opinii lekarzy na temat świadczeń medycznych, co do których istnieje rozbieżność polskimi regulacjami prawnymi a nauczaniem moralnym dominującego w Polsce wyznania religijnego (Kościoła katolickiego) oraz określenie czynników warunkujących takie opinie.

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki działają na komórki (i narządy) organizmu poprzez różne struktury zlokalizowane na powierzchni błony komórkowej, ale znane są już tak swoiste leki (np. przeciwciała), które reagują tylko z jednym receptorem. Bez względu na mechanizm działania, efekt zależy od obecności cząsteczek leku w krążeniu ogólnym (jeśli nie jest to lek stosowany zewnętrznie lub lokalnie) i najczęściej jest proporcjonalny do stężenia leku we krwi...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2276 comment 43

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?