Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Wypowiedzenie umowy o pracę ordynatorowi ze względu na brak umiejętności kierowniczych

Wypowiedzenie umowy o pracę ordynatorowi ze względu na brak umiejętności kierowniczych

Zgodnie z art. 49 ustawy o działalności leczniczej, z kandydatem wyłonionym na stanowisko ordynatora może być zawarta umowa o pracę. Stosownie zaś do treści art. 36 ustawy z 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, umowa o pracę zawarta na czas oznaczony i nieoznaczony może zostać wypowiedziana.

Kontrola podmiotu leczniczego przez Sanepid w zakresie procedur postępowania z ostrymi narzędziami

Kontrola podmiotu leczniczego przez Sanepid w zakresie procedur postępowania z ostrymi narzędziami

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych...

Czy apteka powinna przyjąć zwrot, jeżeli pacjent zgłosi się z lekiem wycofanym decyzją GIF zakupionym w tejże aptece?

Czy apteka powinna przyjąć zwrot, jeżeli pacjent zgłosi się z lekiem wycofanym decyzją GIF zakupionym w tejże aptece?

Zgodnie z art. 96 ust. 7 i 8 ustawy Prawo farmaceutyczne produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki, co do zasady, nie podlegają zwrotowi - czy jednak zdarzają sie wyjątki od tej reguły?

Umowa lekarza z pacjentem

Umowa lekarza z pacjentem

Lekarz podejmujący się leczenia pacjenta w świetle prawa cywilnego zaciąga zobowiązanie. O ile nie mamy do czynienia z sytuacją nagłą, gdy opóźnienie w udzieleniu pomocy lekarskiej grozi utratą życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, oraz innym przypadkiem niecierpiącym zwłoki, relację między lekarzem i pacjentem można traktować jak formę kontraktu.

Transport sanitarny – najczęściej popełniane błędy w zleceniach i rozliczeniach

Transport sanitarny – najczęściej popełniane błędy w zleceniach i rozliczeniach

W związku z powtarzającymi się problemami natury prawnej i rozliczeniowej dotyczącymi transportu sanitarnego, warto zwrócić uwagę i opisać prawidłowy sposób postępowania w węzłowych problemach dotyczących zlecenia transportu medycznego.

Nowe rozporządzenie w sprawie odpadów medycznych – dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz weterynaryjnych

Nowe rozporządzenie w sprawie odpadów medycznych – dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz weterynaryjnych

Z dniem 23 listopada 2016 r. straciło moc prawną rozporządzenie MZ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych...

Jednoosobowa działalność gospodarcza – najbardziej ryzykowna forma prowadzenia firmy medycznej

Jednoosobowa działalność gospodarcza – najbardziej ryzykowna forma prowadzenia firmy medycznej

"W Polsce możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej, w tym medycznej, w kilku formach organizacyjno-prawnych. Do najpopularniejszych należą: jednoosobowa działalność gospodarcza (dalej JDG) oraz spółki: cywilna, osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna)" - informuje doradca podatkowy Łukasz Chmielecki.

Centra Zdrowia Psychicznego

Centra Zdrowia Psychicznego

poll 101 comment 0

Czy Pani/Pana zdaniem program Centrów Zdrowia Psychicznego, którego pilotaż jest obecnie realizowany, ma szansę znacząco usprawnić środowiskową psychiatryczną opiekę zdrowotną?