Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Postępowanie u pacjenta chorego na cukrzycę w okresie leczenia chirurgicznego

Postępowanie u pacjenta chorego na cukrzycę w okresie leczenia chirurgicznego

Pacjenci z cukrzycą częściej niż inni poddawani są zabiegom operacyjnym, między innymi okulistycznym, amputacji kończyn, opracowaniu chirurgicznemu ran. Cukrzyca częściej prowadzi do powikłań zabiegów chirurgicznych z ostrą niewydolnością nerek i epizodami kardiologicznymi włącznie. U ludzi z cukrzycą wyższa jest śmiertelność operacyjna i okołooperacyjna, głównie wskutek choroby niedokrwiennej serca i nagłego pogorszenia kontroli metabolicznej.