Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Miażdżyca tętnic szyjnych u pacjenta z chorobą wieńcową - opis przypadku

Miażdżyca tętnic szyjnych u pacjenta z chorobą wieńcową - opis przypadku

65-letnia kobieta z wywiadami dolegliwości dławicowych w klasie trzeciej według Kanadyjskiego Towarzystwa Sercowo-Naczyniowego (Canadian Cardiovascular Society), po przebytym przed sześcioma laty zabiegu angioplastyki gałęzi marginalnej lewej tętnicy wieńcowej z implantacją stentu, została przyjęta w celu wykonania planowej koronarografii.

Postępy w leczeniu zapaleń naczyń

Postępy w leczeniu zapaleń naczyń

Zapalenie naczyń (vasculitis, ZN) to grupa schorzeń, których cechą wspólną jest uogólniony lub ograniczony proces zapalny toczący się w obrębie naczyń, z następową ich martwicą oraz upośledzeniem przepływu. Patologia ta obejmować może zarówno naczynia żylne, jak i tętnicze, a także kapilary narządów wewnętrznych, skóry, mięśni, stawów oraz układu nerwowego.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2059 comment 41

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?