Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Donosowe glikokortykosteroidy w leczeniu nieżytów nosa

Donosowe glikokortykosteroidy w leczeniu nieżytów nosa

Schorzenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych są jedną z najczęstszych przyczyn wizyt w gabinecie specjalisty laryngologa. Dominuje: ostre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa oraz przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z polipami nosa lub bez polipów...

Farmakoterapia w zapaleniach krtani u dzieci

Farmakoterapia w zapaleniach krtani u dzieci

Zapalenia krtani u dzieci są wywołane zakażeniem wirusowym lub bakteryjnym górnego odcinka układu oddechowego. Zapalenie krtani charakteryzuje obrzęk błony śluzowej, zwiększone wydzielanie śluzu i zaleganie wydzieliny. Stan zapalny w krtani może wywoływać ból, zwężenia tego odcinka dróg oddechowych, podwyższoną ciepłotę ciała lub gorączkę...

Kompleksowe leczenie zapalenia zatok przynosowych

Kompleksowe leczenie zapalenia zatok przynosowych

W 2007 r. opracowano, a w 2012 uzupełniono dokument European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS 2007, EPOS 2012) dotyczący rozpoznawania i leczenia zapalenia zatok przynosowych. Zgodnie z wytycznymi EPOS, zapalenie zatok przynosowych jest procesem zapalnym obejmującym błonę śluzową nosa i przynajmniej jednej zatoki przynosowej...

Postępowanie w ostrym zapaleniu zatok przynosowych w praktyce lekarza rodzinnego

Postępowanie w ostrym zapaleniu zatok przynosowych w praktyce lekarza rodzinnego

Ostre zapalenie zatok przynosowych (OZZP) charakteryzuje się nagłym wystąpieniem objawów, z których co najmniej jednym jest wyciek z nosa lub niedrożność nosa. Dodatkowymi objawami, które mogą, ale nie muszą występować, są ból lub uczucie rozpierania twarzy oraz zaburzenia węchu...

Ostre zapalenie ucha środkowego: postępowanie w gabinecie lekarza rodzinnego czy laryngologa?

Ostre zapalenie ucha środkowego: postępowanie w gabinecie lekarza rodzinnego czy laryngologa?

Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) jest stanem zapalnym obejmującym błonę śluzową ucha środkowego, szczególnie jamę bębenkową. Ta jedna z najczęstszych chorób wieku dziecięcego stanowi bardzo częstą przyczynę zgłaszania się do lekarza, przepisywania antybiotyków, ale również i leczenia chirurgicznego u dzieci...

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja jest poważną, ogólnoustrojową reakcją alergiczną, którą charakteryzuje szybki początek i przebieg, a która prowadzi do śmierci. Rozpoznanie ma charakter kliniczny. Spadek ciśnienia tętniczego i wstrząs nie są kryteriami niezbędnymi do rozpoznania reakcji anafilaktycznej...

Azytromycyna i znaczenie jej stężenia w zakażonych tkankach

Azytromycyna i znaczenie jej stężenia w zakażonych tkankach

Azytromycyna jest powszechnie stosowanym antybiotykiem o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego, obejmującym także najczęściej występujące patogeny układu oddechowego. Azytromycyna odznacza się unikatowymi właściwościami farmakokinetycznymi, które polegają na zdolności do osiągania dużego stężenia w tkankach zakażonych, dzięki któremu możliwe jest skrócenie leczenia stanu zapalnego do 3–5 dni, a w zakażeniach układu moczowo-płciowego wywoływanych przez Chlamydiae do jednorazowego podania tego antybiotyku...

Ostre zapalenie ucha środkowego: postępowanie w gabinecie lekarza rodzinnego czy laryngologa?

Ostre zapalenie ucha środkowego: postępowanie w gabinecie lekarza rodzinnego czy laryngologa?

Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) jest stanem zapalnym obejmującym błonę śluzową ucha środkowego, szczególnie jamę bębenkową. Ta jedna z najczęstszych chorób wieku dziecięcego stanowi bardzo częstą przyczynę zgłaszania się do lekarza, przepisywania antybiotyków, ale również i leczenia chirurgicznego u dzieci...

Ropień mózgu o etiologii Streptococcus pyogenes jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego u 7-letniej dziewczynki - opis przypadku

Ropień mózgu o etiologii Streptococcus pyogenes jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego u 7-letniej dziewczynki - opis przypadku

Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) jest najczęściej rozpoznawaną chorobą wieku dziecięcego. Zasadniczą rolę w €rozwoju OZUŚ odgrywają infekcje wirusowe jam nosowych i €nosogardła...

Fitoterapia chorób dróg oddechowych

Fitoterapia chorób dróg oddechowych

Leki roślinne stosowane są w schorzeniach dróg oddechowych ze względu na działanie przeciwkaszlowe, wykrztuśne i przeciwbakteryjne. Zmniejszanie odruchów kaszlowych może być wynikiem hamowania ośrodka kaszlu lub powlekania receptorów kaszlowych. Aktywność ośrodkową wywiera np. kodeina, natomiast obwodowy mechanizm działania posiadają śluzy roślinne.

Wrodzony stridor krtaniowy – problem interdyscyplinarny

Wrodzony stridor krtaniowy – problem interdyscyplinarny

Najczęstszymi przyczynami wrodzonego stridoru krtaniowego są: wiotkość krtani – laryngomalacja (60% przypadków), porażenie strun głosowych (10%) i zwężenie chrząstki pierścieniowatej. Porażenie strun głosowych zwykle ma charakter idiopatyczny, rzadziej jest następstwem uszkodzenia ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego np. w zespole Arnolda-Chiarego, wodogłowiu, po niedotlenieniu okołoporodowym...

Achalazja

Achalazja

Od czasu pierwszego opisu w roku 1674, etiologia achalazji w dalszym ciągu pozostaje słabo poznana. Postuluje się, że jej przyczyną są zaburzenia relaksacji przełyku i jego dolnego zwieracza (lower esophageal sphincter, LES) wskutek utraty neuronów inhibicyjnych zlokalizowanych w splocie warstwy mięśniowej (Auerbacha)...

Zagrożenie hałasem wybranych uzdrowisk Polski

Zagrożenie hałasem wybranych uzdrowisk Polski

Zagrożenie hałasem wzrasta w miarę rozwoju urbanizacji i motoryzacji, i staje się istotnym problemem również w niektórych uzdrowiskach, w których stosuje się różne formy klimatoterapii, z założenia wymagające ciszy. Dotrzymanie norm dopuszczalnego poziomu dźwięku jest jednym z wymogów otrzymania i utrzymania przez miejscowość statusu uzdrowiska.

Farmakoterapia infekcji górnych dróg oddechowych

Farmakoterapia infekcji górnych dróg oddechowych

Zakażenia dróg oddechowych są najczęstszą przyczyną ambulatoryjnych wizyt lekarskich u dzieci. Stanowią większość zakażeń pozaszpitalnych oraz są główną przyczyną gorączki u niemowląt i młodszych dzieci. Ze względu na zwiększone narażenie na czynniki infekcyjne oraz niedojrzałość układu odpornościowego w tym wieku, obecnie uważa się za normę występowanie do 5–6 epizodów zakażeń dróg oddechowych w ciągu roku...

Choroby gruczołów ślinowych: czy potrafimy je skutecznie diagnozować i leczyć?

Choroby gruczołów ślinowych: czy potrafimy je skutecznie diagnozować i leczyć?

Rozpoznanie chorób gruczołów ślinowych jest trudnym zagadnieniem w otolaryngologii z uwagi na fakt, że objawy mogą być wywołane zarówno przez choroby samych ślinianek (ostre zakażenie bakteryjne i wirusowe, procesy rozrostowe), jak i zaburzenia ogólnoustrojowe wynikające z zaburzonej funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego (np. cukrzyca, mocznica, nadczynność tarczycy, okres andropauzy i menopauzy), niedożywienia (np. niedobory białek, alkoholizm, marskość wątroby, niedobory witamin) oraz chorób neurologicznych.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2268 comment 42

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?