Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, zatok, ucha środkowego, nagłośni, krtani) i dolnych (zapalenie oskrzeli, oskrzelików, płuc) należą do najczęstszych schorzeń, z którymi styka się lekarz praktyk. Większość zakażeń dróg oddechowych ma etiologię wirusową, zdecydowanie rzadziej wywoływane są przez bakterie. Zmniejszenie ryzyka chorób infekcyjnych układu oddechowego ma znaczenie w każdym wieku, szczególnie zaś w grupach ryzyka (np. dzieci uczęszczające do przedszkola lub żłobka, osoby w podeszłym wieku) i jest ważnym zadaniem dla służby zdrowia.

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Uważa się, że jednym z elementów odpowiedzialnych za wzrost częstości zachorowań u dzieci na choroby alergiczne jest nieprawidłowy skład flory bakteryjnej. Błona śluzowa jelita wymaga ekspozycji na bakterie w celu rozwoju układu odpornościowego, w tym immunologicznej tolerancji. Skład mikroflory przewodu pokarmowego noworodka i niemowlęcia zależy od sposobu porodu, karmienia i przebytych infekcji. Dlatego też rozumienie roli probiotyków w fizjologii ludzkiego organizmu stało się ważnym i często dyskutowanym zagadnieniem.

Pęcherz nadreaktywny u dzieci

Pęcherz nadreaktywny u dzieci

Pęcherz nadreaktywny, określany również jako pęcherz nadczynny, zespół pęcherza nadczynnego, nadaktywnego, nadreaktywnego (overactive bladder, OAB), zespół parć naglących lub przynaglenia (urge syndrome), jest zespołem objawów ze strony dolnych dróg moczowych, istotnie upośledzających jakość życia osób nim dotkniętych. Charakterystyczne dla tego zespołu jest występowanie nadczynnych skurczów wypieracza w trakcie napełniania pęcherza moczowego, którym pacjent nie jest w stanie zapobiec.

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Zgodnie z definicją FAO/WHO, probiotyki to żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny efekt zdrowotny. W przyszłości definicja ta ulegnie prawdopodobnie modyfikacji, ponieważ z badań przeprowadzonych na zwierzętach wynika, że niektóre skutki działania probiotyków można uzyskać za pomocą zabitych bakterii lub nawet DNA bakteryjnego.

Problemy diagnostyki i terapii nawracających infekcji układu moczowego

Problemy diagnostyki i terapii nawracających infekcji układu moczowego

Zakażenia układu moczowego (ZUM) stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza rodzinnego i są drugą co do częstości lokalizacją zakażeń (po infekcjach układu oddechowego). Stanowią one około 20% wszystkich infekcji pozaszpitalnych i około 50% zakażeń szpitalnych. Problem ten dotyka przede wszystkim kobiet, zwłaszcza w okresie dużej aktywności seksualnej. Szczególnym problemem są nawracające zakażenia układu moczowego (NZUM), bowiem mogą prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerek, obniżają jakość życia pacjentów, a także są przyczyną licznych wizyt pacjentów w poradniach (12,22).

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Błędna interpretacja wyniku badania spirometrycznego może być przyczyną dwojakiego rodzaju błędów. Wynik może być fałszywie dodatni, czyli identyfikować zaburzenia, tam gdzie ich nie ma, lub fałszywie ujemny, czyli nie rozpoznawać zaburzeń, tam, gdzie one występują. Niezależnie od rodzaju błędu, jeżeli wynik badania ma wpływ na proces decyzyjny, to prowadzi to do błędnych decyzji terapeutycznych bądź orzeczniczych. Poniżej przedstawione zostały błędy, które spotyka się w codziennej praktyce klinicznej.

Polekowe uszkodzenia wątroby

Polekowe uszkodzenia wątroby

Usytuowanie wątroby między jelitem i krążeniem systemowym sprawia, że każdy lek podany drogą doustną kontaktuje się z tym narządem. Dla większości leków wątroba spełnia podstawową rolę w ich metabolizmie i eliminacji. Niestety, kontakt wątroby z lekiem lub jego metabolitem może być źródłem poważnego uszkodzenia tego narządu.

Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u chorych z przewlekłą chorobą nerek

Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u chorych z przewlekłą chorobą nerek

Mimo postępu, jaki dokonał się we współczesnej nefrologii zachowawczej i dializacyjnej choroby układu sercowo-naczyniowego pozostają nadal główną przyczyną chorobowości i śmiertelności pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN) (1). Ryzyko ich występowania nasila się wraz ze stopniem niewydolności i jest najwyższe w populacji chorych dializowanych (2).

Leczenie powierzchownego raka pęcherza moczowego ze szczególnym uwzględnieniem immunostymulacji BCG i terapii fotodynamicznej

Leczenie powierzchownego raka pęcherza moczowego ze szczególnym uwzględnieniem immunostymulacji BCG i terapii fotodynamicznej

Rak pęcherza moczowego jest czwartym (po raku płuc, żołądka i prostaty) pod względem częstości występowania nowotworem u mężczyzn (5,5% wszystkich nowotworów) i ósmym u kobiet (2,3%). W krajach Unii Europejskiej rak pęcherza moczowego stanowi około 7% wszystkich nowotworów złośliwych.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 711 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?